головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #3(36)
пошук по сайту
Смолов Олег - Загальнодержавна сертифікація рівнів володіння українською мовою та українознавством як джерело чинників розвитку української освіти

У статті висвітлено діяльність ННДІУ щодо запровадження в Україні загальнодержавної сертифікації рівнів володіння українською мовою та українознавством. Стисло розглянуто важливість застосування на сучасному етапі розвитку української освіти електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК). Представлено загальне авторське бачення вимог щодо їх структури та змісту.

Ключові слова: загальнодержавна сертифікація української мови,, електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК), Універсальний освітній програмний комплекс «KSL» (УОПК «KSL»).

Общегосударственная сертификация уровней владения украинским языком и украинознавством как источник факторов развития украинского образования

В статье освещена деятельность ННИИУ по внедрению в Украине общегосударственной сертификации уровней владения украинским языком и украинознавством. Кратко описывается важность применения на современном этапе развития образования в Украине электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК). Представлено общее авторское видение требований к структуре и содержанию ЭУМК.

Ключевые слова: общегосударственная сертификация украинского языка, электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), Универсальный образовательный программный комплекс «KSL» (УОПК «KSL»).

Nationwide certification of levels of Ukrainian language and Ukrainoznavstvo knowing as source of factors of Ukrainian education development

NRIU activity as to introduction of nationwide certification of Ukrainian language and Ukrainoznavstvo in Ukraine is enlightened in the article. The importance of use of electronic educational and methodic complexes on the modern stage of Ukrainian education development is concisely reviewed. The author submits his general vision of requests concerning their structure and content.

Key words: nationwide certification of levels of Ukrainian language, electronic educational and methodic complex, the “KSL” Universal program complex of education.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet