головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #4(17)
пошук по сайту
Фігурний Юрій - Конституція Пилипа Орлика як важливий історичний державотворчий документ українського народу (до 295-річчя з дня створення)

У статті досліджуються козацькі традиції правотворення на яскравому прикладі Конституція П.Орлика

Ключові слова: публічна ухвала, обмеження гетьманського самодержавства, козачий демократизм, базові положення, унікальний історичний документ.

Конституция П. Орлика как важный исторический державотворческий документ украинского народа

В статье исследуются казацкие традиции создания права на ярком примере Конституции Ф.Орлика.

Ключевые слова: публичное принятие, ограничение гетманского самодержавия, казачий демократизм, базовые положения, уникальный исторический документ.

Constitution by Pylyp Orlyk as an Important Historical State-Creative Document of the Ukrainian people

In the article author examined cossack law-creation traditions on an example of Constitution by Pylyp Orlyk.

читати далі »

Баран Володимир - Археологія та лінгвістика про етнокультурний розвиток давніх слов'ян

У статті досліджується проблема єдності та диференціації східних слов’ян в українознавчому аспекті. Усі наведені матеріали указують, що єдиної праслов’янської, слов’янської чи східнослов’янської спільності ніколи не існувало. Тому робиться висновок, що не існувало ніяких підоснов для виникнення давньоруської народності.

Ключові слова: слов’янські племена, археологічні пам’ятки, етнокультурні процеси, лінгвістика, східнослов’янські діалекти.

Археология и лингвистика о этнокультурном развитии древних славян

В статье исследуется проблема единства и дифференциации восточных славян в украиноведческом аспекте. Все приведенные материалы указывают, что единой праславянской, славянской или восточнославянской общности никогда не существовало. Поэтому делается вывод, что не существовало никаких оснований для возникновения древнерусской народности.

Ключевые слова: славянские племена, археологические памятники, этнокультурные процессы, лингвистика, восточнославянские диалекты.

Archaeology and Linguistics about Ethno-Cultural Development of Ancient Slavs

In the article author examined the problem of unity and differentiation of East Slavs in Ukrainian study aspect.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet