головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #3(32)
пошук по сайту
Ковтуненко Сергій - Петро Ющенко: «Аляску відкрили українці»

Наше рішення поспілкуватися з Петром Андрійовичем Ющенком було продиктоване зовсім не родинними стосунками його з президентом України. Просто ця людина останні десять років присвятила справі, яка принесе свої результати не через рік і не через два: він збирає галерею всіх тих, хто прославив нашу країну, примусив з нею рахуватися...

читати далі »

Слабошпицький Михайло - «Біжучу мить бери в майбутній час…»

Відомому українському поету, публіцисту, громадському діячеві, лауреату Національної премії України імені Т. Шевченка, голові ВУТ «Просвіта» Павлу Мовчану – 70. Вітаємо ювіляра та бажаємо йому многії літа!

читати далі »

Калакура Ярослав - Без знань про себе «ми – не ми»

До 75-річчя від дня народження Леоніда Кириловича Токаря

читати далі »

Степаненко Микола - Поет, політик, громадський діяч Іван Драч в оцінці Олеся Гончара

У статті на матеріалі діарійного дискурсу О. Гончара проаналізовано поетичну творчість, політичну та громадську діяльність І. Драча, з’ясовано його місце в контексті літературного шістдесятництва, схарактеризовано роль цього митця в розвитку української літератури 2-ї половини ХХ – початку ХХІ ст., а також у розбудові незалежної України.

Ключові слова: «Щоденники» О. Гончара, поет, політик, громадський діяч І. Драч, шістдесятництво, Народний Рух України.

Поэт, политик, общественный деятель Иван Драч в оценке Олеся Гончара

В статье на материале диарийного дискурса О. Гончара проанализированы творчество, политическая и общественная деятельность И. Драча, определено его место в контексте литературного шестидесятничества, охарактеризована роль этого писателя в развитии украинской литературы 2-й половины ХХ – начала ХХІ ст., а также в развитии независимой Украины.

Ключевые слова: «Дневники» О. Гончара, поэт, политик, общественный деятель И. Драч, шестидесятничество, Народный Рух Украины.

Poet, Politician and Public Figure Ivan Drach as Assessed by Oles’ Gonchar

The article is devoted to analysis of poetic, political and public activity of I. Drach as represented in the «Diaries» of O. Gonchar. Author determined place of Drach in the literary activity of the Ukrainian dissidents of 60’s of the XX century and examined the artist’s role in the development of the Ukrainian literature of the second half of the XX century – beginning of the XXI century, as well as his contribution into the struggle for independence of Ukraine .

Key words: «Diaries» of O. Gonchar, poet, politician and public figure I. Drach, dissidents of the 60’s, Rukh (National Movement of Ukraine).

читати далі »

Зеленчук Іван - Один рік із життя Верховинської Гуцульщини

Філія «Гуцульщина» НДІУ вже протягом 16 років працює в Гуцульському регіоні Українських Карпат. Ця наукова установа знаходиться у містечку Верховина, котре розміщене у географічному та етнографічному центрі Гуцульщини. Верховинщина є найвисокогірнішим районом України, де найкраще збережено гірські природні ландшафти та давню гуцульську народну культуру. Перебуваючи в цьому гірському краї, І. Франко в кінці ХІХ ст. назвав Верховину «столицею Гуцульщини». За роки незалежності України Верховинщина стала визнаним центром збереження і розвитку самобутніх культурно-історичних традицій, духовної і матеріальної культури Гуцульщини...

читати далі »

Денисенко Володимир - Автор першого в Україні підручника з гомілетики

На основі джерельних матеріалів досліджується душпастирська діяльність та проповідницька спадщина Іоаникія Галятовського.

Ключові слова: Іоаникій Галятовський, проповідницька діяльність, духовна педагогіка, національна свідомість.

Автор первого в Украине учебника по гомилетике

На основании источников исследуется душпастырьская деятельность и проповедническое наследие Иоанникия Галятовского.

Ключевые слова: Иоанникий Галятовский, проповедническая деятельность, духовная педагогика, национальное сознание.

Author of the First Ukrainian Textbook on Homiletics

In the article on the basis of source materials author examined Ioanykiy Halyatovskyi’s pastoral activity and homiletic heritage.

Key words: Ioanykiy Halyatovskyi, pastoral activity, spiritual pedagogic, national consciousness.

читати далі »

Довженка Олександр - «…Відчув я усім серцем, що мені судилося». Рядки зі «Щоденника» Олександра Довженка

Про геніального цього митця й геніального чоловіка треба писати, мабуть, народжуючи нові слова, злютовуючи їх такою енергією любові, що яріла саме в його мужньому серці. Тому ж у день 115-ї річниці від його народження прихилімося радше, дорогий читачу, до сторінок його «Щоденника».

читати далі »

Пригоровський Віталій - Із заповітів великого митця (До питання про лінгвістичні погляди Олександра Довженка)

У статті розглянуто думки, висловлювання та настанови видатного діяча української культури О. Довженка щодо слово- і мововживання.

Ключові слова: культура мовлення, лексикон, зростання свідомості, русизми, українізми, нігілізм і безпам’ятство, знання інших мов.

Из завещаний великого художника (К вопросу о лингвистических взглядах Александра Довженко)

В статье рассмотрены мысли, высказывания и рекомендации выдающегося деятеля украинской культуры А. Довженко относительно употребления слова и речи.

Ключевые слова: культура речи, лексикон, рост сознания, русизмы, украинизмы, нигилизм и беспамятство, знание других языков.

From Testaments of the Great Artist (Towards Oleksandr Dovzhenko’s Linguistics Views)

The article tells about thoughts, expressions and most typical didactic directives of famous cultural public figure O. Dovzhenko concerning word and language usage.

Key words: culture of speech, lexicon, increase of consciousness, Russisms, Ukrainisms, nihilism and unconsciousness, knowledge of foreign languages.

читати далі »

Фігурний Юрій - Роман Шухевич – визначний український державний, військовий і політичний діяч (до 100-річчя від дня народження)

Продовження. Початок у № 2, 4. – 2007; № 1, 3, 4. – 2008; № 1. – 2009.

У статті досліджується державотворча діяльність Романа Шухевича в країнознавчому вимірі. Автор переконаний, що Головнокомандуючий Українською Повстанською Армією (УПА) є одним із визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу.

Ключові слова: Роман Шухевич, ОУН, УПА, УГВР, державотворчість, українознавство.

Роман Шухевич – известный украинский государственный, военный и политический деятель (К столетию со дня рождения)

В статье исследуется державотворческая деятельность Романа Шухевича в украиноведческом измерении. Автор убежден, что Главнокомандующий Украинской Повстанческой Армией (УПА) – один из известных символов украинского этнонационального державотворческого процесса.

Ключевые слова: Роман Шухевич, ОУН, УПА, УГВР, державотворчество, украиноведение.

Roman Shukhevych – Famous Ukrainian Politician, Military and Statesman (Devoted to the 100th Anniversary of the Birth of Roman Shukhevych)

Shukhevych’s state activities are investigated in the article. The author is convinced that the commander-in-chief of the Ukrainian Rebel Army became one of the most famous symbols of the Ukrainian state building process.

Key words: Roman Shukhevych, OUN, URA, UGVR, state building, Ukrainian studies.

читати далі »

Зеленчук Іван - Станіслав Вінценз і Гуцульщина (до 120-річного ювілею видатного польського письменника, філософа і перекладача)

Співавтор:

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, науковий співробітник Філії «Гуцульщина» НДІУ

В статті розглянуто життя і творчість відомого польського письменника С. Вінценза.

Ключові слова: С. Вінценз, Гуцульщина, «На високій полонині».

Станислав Винценз и Гуцульщина

В статье рассмотрены жизнь и творчество известного польского писателя С. Винценза.

Ключевые слова: С. Винценз, Гуцульщина, «На высокой полонине».

Stanislas Vincenz and Gutsul’schina

This article tells about life and creation of the known polish writer S. Vincenz.

Key words: P. Vincenz, Gucul’schina, «On high polonine».

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet