головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #1(34)
пошук по сайту
Степаненко Микола - Дмитро Павличко – «могутній дух, гордість наша»

На матеріалі щоденникових нотаток О. Гончара проаналізовано поетичну, публіцистичну творчість Д. Павличка, охарактеризовано його політичну та громадську діяльність, розкрито місце митця в українській літературі, з’ясовано участь поета в державотворчому процесі.

Ключові слова: «Щоденники» О. Гончара, поет, публіцист, редактор журналу «Всесвіт», громадський діяч Д. Павличко, шістдесятництво.

Дмитрий Павлычко – «могущественный дух, гордость наша»

На материале дневниковых записей О.Гончара проанализировано поэтическое, публицистическое творчество Д. Павлычко, охарактеризована его политическая и общественная деятельность, определено место поэта в истории украинской литературы и его участие в процессе становления Украины как государства.

Ключевые слова: «Дневники» О. Гончара, поэт, публицист, редактор журнала «Всесвит», общественный деятель Д.Павлычко, шестидесятничество.

Dmytro Pavlychko – «mighty spirit, our pride»

The article is devoted to analysis of poetic and publicistic activity of D. Pavlychko as represented in Honchar’s «Diaries». D. Pavlychko’s political and public activities are characterized, the artist’s place in the Ukrainian literature is revealed, as well as his contribution to the establishment of the Ukrainian state is analyzed.

Key words: «Diaries» of O. Honchar, poet, publicist, editor of the journal «Vsesvit» («Universe»), public figure D. Pavlychko, the movement of the dissidents of the 60’s.

читати далі »

Зеленчук Іван - Подвижник на ниві української народної казки

Відзначення 85-річного ювілею Миколи Антоновича Зінчука

читати далі »

Безкоровайний Богдан - Пам’яті Василя Безкоровайного

До 130-річчя від дня народження

читати далі »

Осадчук Петро - Неповторний в своєму роді

До 75-річчя з дня народження Олекси Мусієнка

читати далі »

Рудяков Павло - Спогади про вчителя

До 75-річчя з дня народження Олекси Мусієнка

читати далі »

Калакура Ярослав - Українознавчий вимір історичних, джерелознавчих та археографічних студій Володимира Сергійчука

До 60-річчя від дня народження

читати далі »

Бездоля Анна - Василь Слапчук: «я «некликаний» письменник. І мене це не бентежить»

Розмову з Василем Слапчуком вела співробітник редакції журналу «Українознавство» Анна Бездоля.

читати далі »

Коцюбанська Ольга - Клементина Авдикович-Глинська – видатна постать кондитерської промисловості України 20-х років ХХ століття

На основі архівних матеріалів ХІХ–ХХ ст. розглянуто постать Клементини Авдикович-Глинської, видатної особистості кондитерського світу України, та її автобіографічний нарис «Історія однієї фабрики».

Ключові слова: промисловий розвиток, фабрика, історія Львова, патріотизм, кондитерські традиції України, умови праці, обладнання, асортимент.

Клементина Авдикович-Глинская – выдающаяся личность кондитерской промышленности Украины 20-х годов XX столетия

На основе архивных материалов ХІХ–ХХ веков рассматривается деятельность выдающейся личности кондитерского мира Украины Клементины Авдикович-Глинской и ее автобиографический очерк «История одной фабрики».

Ключевые слова: промышленное развитие, фабрика, история Львова, патриотизм, кондитерские традиции Украины, условия труда, оборудование, ассортимент.

Clementine Avdikovich-Glinska – famous personage of confectioner's industry of Ukraine in 20-th years of XX century

On the base of archive sources of the second part of XIX-beginning of XX century the author has investigated the role of Clementine Avdikovich-Glinska as a personage of confectioner's world of Ukraine, and her autobiographical work «The history of one factory».

Key words: industries development, personage, factory, history of Lvov, patriotism, conditions of work, equipment, assortment, confectionary’s traditions of Ukraine.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet