головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #4(37)
пошук по сайту
Кононенко Петро - Ярема Гоян: «Байдужість до власної історії та культури може призвести до катастрофічних наслідків»

Співавтор

Тетяна Ренке - заступник головного редактора журналу «Українознавство»

Інтерв'ю з Яремою Гояном

читати далі »

Наливайко Степан - З України до Індії простелилася стежка моя

Ніщо ніби не віщувало, що колись я ступлю на індологічну стезю. Був звичайним собі сільським хлопцем, щоправда, любив читати, і коли гнав на пашу корів, то неодмінно з книжкою, якою іноді зачитувався так, що череда моя розбредалася чи й заходила в шкоду, і за це мені часом перепадало. Та ще в старших класах вчителька англійської радила вступати до мовного вузу, бо в мене нібито виявлялася схильність до мов. Проте після школи мені забаглося побачити світу, що й не дивно, бо доти далі Рівного, обласного центру, я ніде не бував. Тож і потягло мене в далекі світи, і то не куди-небудь, а туди, де сходить сонце. Будував залізницю в Казахстані, в Узбекистані зводив гідроелектростанцію, працював такелажником у Ташкенті – словом, пізнавав світ, а заодно й призбирував необхідний (3 роки) стаж для вступу у вуз...

читати далі »

Краснодемська Ірина - «… Хто розсуне полуди туман віковий, – і народ його знов стане зрячий…»

До 70-ліття Володимира Качкана

читати далі »

Бевз Тетяна - Ідеї соціалізму і громадянського суспільства як ключові елементи теорії праці С. Подолинського (до 160-річчя від дня народження)

У статті проаналізовано життєвий і творчий шлях видатного українця, громадського діяча, вченого, лікаря, теоретика та винахідника Сергія Андрійовича Подолинського. Показано, що, будучи людиною високоосвіченою, він увібрав у себе як досягнення передової думки тогочасного світу, так і духовні здобутки власної нації. Щиро вболіваючи за долю України та її народу, він зробив спробу створити концепцію, в якій би органічно поєднувалися завдання національно-державного відродження та соціального звільнення тих, хто представляв українську націю, – селянства і всіх працюючих класів. Проаналізовано ідеал Сергія Подолинського – громадянське суспільство, в якому народ керує всіма економічними, політичними і культурними справами, організовує вибрану адміністрацію. Особлива увага у статті зосереджена на теоріях «праці», «громадянського суспільства» та «громадівського соціалізму» С. Подолинського.

Ключові слова: С. Подолинський, громади, громадянське суспільство, соціалізм, праця, «громадівський соціалізм».

Идеи социализма и гражданского общества как ключевые элементы теории работы С. Подолинского ( К 160-летию со дня рождения)

В статье проанализирован жизненный и творческий путь выдающегося украинца, общественного деятеля, ученого, врача, теоретика и изобретателя Сергея Андреевича Подолинского. Показано, что, будучи человеком высокообразованным, он вобрал в себя как достижения передовой мысли того времени, так и духовные достижения собственной нации. Искренне переживая за судьбу Украины и ее народа, он сделал попытку создать концепцию, в которой бы органично совмещались задачи национально-государственного возрождения и социального освобождения тех, кто представлял украинскую нацию, – крестьянства и всех трудящихся классов. Проанализирован идеал Сергея Подолинского – гражданское общество, в котором народ управляет всеми экономическими, политическими и культурными делами, организовывает избирательную администрацию. Особенное внимание в статье сосредоточено на теориях «труда», «гражданского общества» и «громадовского социализма» С. Подолинского.

Ключевые слова: С. Подолинский, громады, гражданское общество, социализм, труд, громадовский социализм.

Ideas of socialism and civil society as key elements of S. Podolynskyi’s theory of work (to 160 years from day of birth)

Life and creative work of Sergiy Podolynskyi a famous Ukrainian, public figure, scientist, doctor, theoretician and inventor is analyzed in the article. It is showed that being a highly educated man he absorbed to himself as achievements of front-rank thought of that time world as spiritual acquirements of proper nation. Sincerely grieving over destiny of Ukraine and Ukrainians he made an attempt to create a conception where two main tasks could be organically united: national and state revival and social liberation of those who represented Ukrainian nation peasantry and all working class. It is analyzed the ideal of Sergiy Podolynskyi – civil society where people govern all economical, political and culture affairs, organizes elected administration. Special attention in the article is concentrated to theories of «work», «civil society» and «public socialism» of S. Podolynskyi.

Key words: S. Podolynskyi, communities, civil society, socialism, work, «public socialism».

читати далі »

Кононенко Петро - 50-річний ювілей всеукраїнського товариства «Україна – світ»

Співавтор

Ангеліна Пономаренко - завідувачем відділу «Мова як українознавство» ННДІУ

Виповнилося 50 років Всеукраїнському товариству «Україна – Світ», що зробило визначний внесок у розвиток співпраці з українцями за кордоном, зміцнення їхніх зв’язків із прабатьківщиною та об’єднало зусилля світового українства в реалізації української національної ідеї. У доробку Товариства – організація і проведення щорічних семінарів для вчителів українського зарубіжжя, конференцій керівників українських закордонних мас-медіа, систематична робота в українських освітніх закладах за кордоном тощо. Товариство створило й постійно наповнює перший універсальний україномовний web-сайт «Україна – Світ», допомагає в забезпеченні українських закордонних громад навчальними посібниками та методичною літературою. За участю Товариства підготовлено й видано інформаційні каталоги «Зарубіжне українство» та інші. А напередодні ювілею славне Товариство в співдружності з Національним науково-дослідним інститутом українознавства працює над реалізацією двох міжнародних проектів: «Українська Земля і люди. Українці в світовій цивілізації та культурі» і «Освітнє середовище закордонних освітніх навчальних закладів».

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet