головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #1(22)
пошук по сайту
Ідзьо Віктор - Рецензія на книгу П.П. Кононенка “Українознавство”

(Кононенко П.П. Українознавство: Підручник для вищих навчальних закладів.– К.:Міленіум, 2006.– 870с.)

читати далі »

Головай Ірина - Сповідуємо філософію успіху

Презентація науково-методичного посібника Г.С.Сазоненко „Педагогіка успіху” (досвід становлення акмеологічної системи ліцею )

читати далі »

Хоменко Олександр - Знаки хлібів

Поезії Наталки Поклад притаманна особлива акустика – неголосна, але напрочуд щільна, яка не зваблює ряхтливим багатоманіттям галопуючої поліфонії, а дошукується углиб’я сенсів, взорується на маєстат єпіфаній, плекає об’ємну ваготу метафори...

читати далі »

Федотова Оксана - “Від білої хати до білого дому”

(Рецензія на книгу: Борис Ілліч Олійник: Біобібліогр. покажч. /Уклад. О.М.Устіннікова, П.М.Сенько, Г.О.Гуцол; Авт. вступ. ст. М.В.Луків. – К.: МАУП, 2005. – 448 с.)

читати далі »

Друкований М. - Про «Український тлумачний словник будівельних термінів»

В Українській академії наук спільно з видавництвом «МП Леся» у 2006 р. було видано «Український тлумачний словник будівельних термінів» (УТСБТ). Така праця в Україні здійснена вперше. У цьому словнику відображено сучасний науково-технічний рівень будівництва, кращі досягнення світової практики через відповідну специфічну мову, термінологію. Тому він дає змогу фахівцям досягти взаєморозуміння...

читати далі »

Поклад Наталка - Українознавчий космос домашнього музею Івана Гончара

У статті мовиться про славетний домашній музей Івана Макаровича Гончара – художника, скульптора, етнографа, громадського діяча – та про його вплив на формування національної свідомості покоління.

Ключові слова: митець, національна свідомість, покоління, слава, обов’язок, музей, народні скарби.

В статье говорится об известном домашнем музее Ивана Макаровича Гончара – художника, скульптора, этнографа, общественного деятеля – и о его влиянии на формирование национального сознания поколения.

Ключевые слова: национальное сознание, поколение, слава, обязанность, музей, народное творчество.

The article tells about glorious home museum of Ivan Makarovych Honchar a painter, sculptor, ethnographer, public man and its influence on forming of the generation’s national consciousness.

Key words: artist, national consciousness, generation, fame, duty, museum, folk treasure.

читати далі »

Мойсієнко Анатолій - Два крила творчості Віктора Женченка

Народився Віктор Женченко 11 жовтня 1936 р. в селі Оболонь, тепер Семенівського р-ну на Полтавщині, у сім'ї сільського вчителя...

читати далі »

Рильський Максим - Поет-пісняр

Я знаю Олексу Ющенка з перших кроків його літературної діяльності...

читати далі »

Кононенко Петро - Вірші

читати далі »

Чирков Олег - Що дасть українцям звукова книга (книга вголос) – новітнє явище української культури? (з приводу поширення так званих «аудіокниг» українською мовою)

В інформаційно-аналітичній статті автор повідомляє свої спостереження за розвитком новітнього явища української культури – звукової книги.

Ключові слова: звукова книга, книга вголос, аудіокнига, українці, українська література, українська красна словесність, МР3-програвач, асортимент звукокниг, споживач, український ринок звукової книги.

Что даст украинцам звуковая книга (книга вслух) – новейшее явление украинской культуры? (По поводу распространения так называемых «аудиокниг» на украинском языке) В информационно-аналитической статье автор сообщает свои наблюдения за развитием новейшего явления украинской культуры – звуковой книги.

Ключевые слова: звуковая книга, книга вслух, аудиокнига, украинцы, украинская литература, украинская художественная словесность, МР3-проигрыватель, ассортимент звукокниг, потребитель, украинский рынок звуковой книги.

What will give to Ukrainians sound book (book aloud) – the new phenomenon of Ukrainian culture? (Apropos the propagation of so-called «audiobook» in the Ukrainian language)

In the information-analytical article the author says about the development of the newest phenomenon of the Ukrainian culture – the sound book.

Key words: a sound book, a book aloud, an audio book, Ukrainians, the Ukrainian literature, the Ukrainian art literature, МР3-player, assortment the sound books, the consumer, the Ukrainian market of the sound book.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet