головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #4(17)
пошук по сайту
** - 14 щорічна конференція у форматі міжнародного конгресу "Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі". (Привітання)

читати далі »

Ніколаєнко Станіслав - Виступ

читати далі »

Кононенко Петро - Мова і майбутнє народу

читати далі »

Філарет - Вітання

читати далі »

Удовенко Геннадій - Мовна політика України на сучасному етапі

У статті дається аналіз сучасної мовної політики в Україні. Зазначається відсутність чіткого державного механізму управління всебічним розвитком і функціонуванням української мови. Визначаються завдання, що потребують першочергового розв’язання для покращення мовного становища в державі.

Ключові слова: мовне питання, мовна політика, атрибути держави, державна мова, мови національних меншин.

В статье дается анализ современной языковой политики в Украине. Отмечается отсутствие четкого государственного механизма управления всесторонним развитием и функционированием украинского языка. Определяются задания, которые требуют первоочередного решения для улучшения языкового положения в государстве.

Ключевые слова: языковой вопрос, языковая политика, атрибуты государства, государственный язык, языки национальных меньшинств.

читати далі »

Філіпчук Георгій - Мова і термінологічна сфера стандартів

У статті характеризується мовна ситуація у різноманітних сферах суспільного життя. Оскільки Україна тривалий час перебувала у колоніальному стані, для розширення сфери використання української мови як національної і державної необхідно розвивати стандартизацію як науку і сферу діяльності людини, призначену для упорядкування усіх її функцій. Наголошується на тому, що офіційні документи мають бути еталоном держави, засвідчувати рівень культурного розвитку нації. Тому вкрай потрібно розробляти національну стандартизовану науково-технічну термінологію. Наводиться перелік започаткованих програм у цій галузі та їх характеристика.

Ключові слова: мовна політика, державна мова, сфера використання мови, науково-технічна термінологія, стандартизація, термінологічний банк даних.

В статье характеризируется языковая ситуация в разнообразных сферах общественной жизни. Поскольку Украина длительное время пребывала в колониальном положении, для расширения сферы использования украинского языка как национального и государственного необходимо развивать стандартизацию как науку и сферу деятельности человека, предназначенную для упорядочивания всех его функций. Акцентируется на том, что официальные документы должны быть эталоном государства, свидетельствовать об уровне культурного развития нации. Поэтому крайне необходимо разрабатывать национальную стандартизированную научно-техническую терминологию. Перечисляются начатые программы в этой области и их характеристика.

Ключевые слова: языковая политика, государственный язык, сфера использования языка, научно-техническая терминология, стандартизация, терминологический банк данных.

читати далі »

** - Ухвала міжнародного конгресу "Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі"

читати далі »

Кепінська-Якобсен Маргарета - Враження від конгресу зарубіжних гостей

Враження від конгресу зарубіжних гостей

Маргарет Кепінська-Якобсен, доктор філософії у політології, член Датсько-Хельсенського комітету з прав людини

Віктор Ідзьо, доктор історичних наук, професор, ректор Українського університету у Москві

Гості із Данії та Росії висловлюють свої враження від Конгресу «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі». Зазначають важливість піднятого питання. Доктор філософії та політології Маргарет Кепінська-Якобсон ділиться досвідом підтримки датської мови та пропонує співробітництво у розвитку народних університетів. Доктор історичних наук Віктор Ідзьо висловлює сподівання, що український мовний ореол пошириться і на українську діаспору в Росії.

Ключові слова: права людини, модель підтримки мови, народні університети, програми з українознавства, мовні потреби, державний статус.

Гости из Дании и России говорят о своих впечатлениях от Конгресса «Украинский язык вчера, сегодня, завтра в Украине и в мире». Отмечают важность поднятого вопроса. Доктор философии и политологии Маргарет Кепинская-Якобсон делится опытом поддержки датского языка и предлагает сотрудничество в развитии народных университетов. Доктор исторических наук Виктор Идзе высказывает надежду, что украинский языковой ореол распространится и на украинскую диаспору в России.

Ключевые слова: права человека, модель поддержки языка, народные университеты, программы по украиноведению, языковые потребности, государственный статус.

читати далі »

Пономаренко Ангеліна - Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики

Співавтор

Світлана Яременко - кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу мави НДІУ

У публікації наводяться попередні результати анкетування з мовних питань, що проводилося НДІ українознавства МОН України у січні – вересні 2005 року. Окремі статистичні дані моніторингу унаочнені у вигляді діаграм.

Ключові слова: Міжнародний конгрес, результати анкетування, статистичні дані, моніторинг, унаочнення, діаграми.

В публикации приводятся предварительные результаты анкетирования по языковым вопросам, которое проводилось НИИ украиноведения в январе – сентябре 2005 года. Отдельные статистические данные мониторинга наглядно представлены в виде диаграмм.

Ключевые слова: Международный конгресс, результаты анкетирования, статистические данные, мониторинг, наглядное представление, диаграммы.

читати далі »

** - Конгрес очима фотокореспондента

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet