головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Любарська Людмила - Мовознавча спадщина Івана Франка

Стаття має на меті висвітлити ще одну грань різнобічного обдарування генія Івана Франка як мовознавця. Автор окреслює основні напрями і здобутки діяльності вченого в галузі лінгвістики, що постає органічним складником доробку письменника і науковця.

Ключові слова: практична словесна діяльність, лінгвістичні праці, українознавчі інтереси, мова, нормування української мови, поетика слова, термінологічний словниковий апарат, граматична будова, фонетичний правопис, лексикографія, українська графіка, переклад, діалектологія, мова письменників.

Цель статьи – показать еще одну грань разностороннего таланта Ивана Франка как лингвиста. Автор выделяет основные направления и достижения его деятельности в сфере языкознания, которая является составной частью наследия писателя и ученого.

Ключевые слова: практическая словесная деятельность, работы по языкознанию, украиноведческие интересы, язык, нормирование украинского языка, поэтика слова, терминологический словарный аппарат, грамматическое построение, фонетическое правописание, лексикография, украинская графика, перевод, диалектология, язык писателей.

The article shows another side of Ivan Franco’s genius as a linguist. It marks the main currents and achievements of his activity in linguistics that is аn ingredient of the scientist’s heritage.

Key words: practical word activity, linguistic works, Ukrainian studies interests, language, standardization of Ukrainian language, word poetics, terminological apparatus, grammar structure, phonetic orthography, lexicography, Ukrainian graphics, translation, dialectology, language writers.

читати далі »

Шкрібляк Петро - Село Голови – один з центрів втілення ідей Івана Франка на Гуцульщині

Голови – звичайне гуцульське село. Тут проживає близько 2000 жителів. Є одна неповна середня школа з філією на Шкірівському груні та початкова школа в Чорній річці, де навчається близько 200 учнів. У селі функціонують: народний Дім просвіти, два Будинки культури, три бібліотеки, поштове відділення...

читати далі »

Краснодемська Ірина - Українознавча спадщина Івана Франка

27 серпня 2006 р. виповнюється 150 років від дня народження одного з найвидатніших світочів українознавства – Івана Яковича Франка...

читати далі »

Касян Людмила - Іван Франко – критик, історик та теоретик українського національного театру

У статті розглянуто основні напрями науково-мистецької діяльності І.Франка як театрального критика, історика, теоретика українського театру, його внесок у формування і розвиток театральної справи на Україні.

Ключові слова:театрознавство, рецензія, театральна критика, український національний театр, театральна справа, нова драма, комедія, український репертуар, інтермедія, вертеп, історія українського театру, драматичні колізії, виконавська майстерність, професійна підготовка, національна самосвідомість.

В статье проанализирована научно-искусствоведческая деятельность И.Я.Франко как театрального критика, историка и теоретика украинского национального театра, его вклад в развитие театрального дела на Украине.

Ключевые слова: театроведение, рецензия, театральная критика, украинский национальный театр, театральное дело, новая драма, комедия, украинский репертуар, интермедия, вертеп, история украинского театра, драматические коллизии, исполнительское искусство, профессиональная подготовка, национальное самосознание.

The article is devoted to the analysis of I.Franko`s activity and his contribution to the study and development ukrainian, national theatre.

Key words: theatre studies, notice, theatre critic, ukrainian national theatre, theatre, new drama, comedy, ukrainian repertoire, intermedia, vertep, history of ukrainian theatre, skil of executor, poftssional preparation, national self-awareness.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet