головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #4(17)
пошук по сайту
Самійленко Григорій - Відкриття університету на Чернігівщині: з історії проблеми

У статті наводяться відомості про заснування університету на Лівобережній Україні, історія якого розпочиналася з Ніжинської гімназії Вищих наук. Розглянуто проблеми становлення та реформування гімназії за період їі існування. Згадані імена найвидатніших педагогів ніжинської вищої школи, результатом роботи яких стало створення відкритого класичного університету в м.Ніжині.

Открытие университета на Черниговщине: из истории проблемы

В статье приводятся сведения об основании университета на Левобережной Украине, история которого начиналась с Нежинской гимназии Высших наук. Рассмотрены проблемы становления и реформирования гимназии за период ее существования. Упомянуты имена самых выдающихся педагогов нежинской высшей школы, результатом работы которых стало создание открытого классического университета в г. Нежине.

Opening of the University in Chernigiv Region: from the History of Problem

In the article author introduced information on foundation of university on Left-bank Ukraine, history of which began with Nizhyn Gymnasium of Higher Sciences. The researcher discovered the problems of formation and reformation of gymnasium for the whole period of its existence and mentioned the names of the most prominent teachers of Nizhyn Higher School whose activities resulted to the creation of the opened classic university in Nizhyn.

читати далі »

Шейко Сергій - Національно-історичні особливості становлення філософсько-освітянських ідей М.В. Гоголя та їхній вплив на розвиток освіти в Росії першої половини ХІХ ст.

У статті автор говорить про реконструкцію теоретико-культурологічних засад сучасної філософії освіти, яка вимагає суттєвого дослідження національно-історичних особливостей формування філософсько-освітянських ідей у духовній культурі ХVІІІ першої половини ХІХ ст. як в Україні так і в Росії. Як факт автор показує погляди на цю ідею М. В. Гоголя. І що саме розробка Гоголем філософсько-освітянської проблематики розвивалася паралельно і майже в один історичний час із філософськими узагальненнями творців західноєвропейської університецької освіти початку ХІХ ст.

Национально-исторические особенности становления философско-просветительских идей М.В.Гоголя и их влияние на развитие образования и России в первой половине XIX века

В статье автор говорит о реконструкции теоретико-культурологических аспектов современной философии, которая требует существенного исследования национально-исторических особенностей формирования философско-просветительских идей в духовной культуре XVIII первой половины ХІХ ст. Как в Украине так и в России. Как факт автор показывает взгляды на эту идею Н. В. Гоголя. И что именно разработка Гоголем философско-просвещенской проблематики развивалась паралельно и почти в одно историческое время с философскими обобщениями творцов западноевропейского университетского образования начала ХІХ ст.

National and Historical Peculiarities of Formation of Gogol’s Philosophical and Educational Ideas and Their Influence on the Development of Education in Russia in the First Half of the XIX Century

The article is devoted to reconstruction of theoretical and culturological aspects of modern philosophy which requires substantial research of national-historical features of formation of philosophical and educational ideas in the spiritual culture of the XVIII - first half of the ХІХ centuries in Ukraine and Russia. In the publication author shows Gogol’s views on this idea. He developed philosophical-educational problematic along with philosophical generalizations of creators of west-European university education of the beginning of the XIX century.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet