головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #1(18)
пошук по сайту
Невінчана Ірина - Вплив системи шкільної освіти на процес націєтворення в Україні у 1920 – 1930-х рр.

У статті висвітлюється місце і вплив шкільної системи освіти на процес формування української модерної нації в умовах Радянської України у 1920 – 1930-х роках.

В статье рассматривается место и влияние школьной системы образования на процесс формирования украинской модерной нации в условиях Советской Украины в 1920-1930-х гг.

In the article an author examined place and influence of system of school education for the process of forming of the Ukrainian modern nation in Soviet Ukraine in 1920-1930.

читати далі »

Гречка Анна - Зародження політичного освітнього руху на лівобережній Україні в 1900 – 1902 рр.

У статті розглядається позиція Революційної української партії щодо вирішення національних культурно-освітніх проблем на Лівобережній Україні в 1900 – 1902 рр.

В статье рассматривается позиция Революционной украинской партии в решении национальных культурно-образовательных проблем на Левобережной Украине в 1900-1902 гг.

In the article an author examined a position of the Revolutionary Ukrainian Party in making decisions on national and cultural problems of Left-Bank Ukraine in 1900-1902.

читати далі »

Поліщук Володимир - Вища школа як національний пріоритет держави і суспільства

читати далі »

Триус Юрій - Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі ВНЗ

На кожному історичному етапі еволюції суспільства діє безліч факторів, що у сукупності визначають напрям соціального розвитку. Однак, макротенденції суспільного прогресу обумовлюються тими з них, які є головними, домінуючими. На початку ХХІ ст. до таких факторів, за визнанням вчених, політологів, соціологів, фахівців з різних галузей економіки, належать „рівень і характер соціальної комунікації або техніка і технологія так званих інформаційно-обмінних процесів, що, по суті, є характерною ознакою суспільства як соціального організму, що живе в сьогоденні. Саме тому сучасне суспільство спрямоване в епоху інформатизації, а безпосередньо явище інформатизації з об’єкта академічного інтересу стало об’єктом державного регулювання в індустріально-розвинених країнах” ...

читати далі »

Тесля Юрій - Нові технології управління у вищих навчальних закладах

Необхідність нового підходу до побудови системи освіти зумовлена входженням України у світовий освітній простір, впровадженням нових методів навчання для підготовки спеціалістів, здатних працювати у нових економічних умовах, підвищенням вимог до професійного рівня випускників вищих навчальних закладів...

читати далі »

Савченко О. - Перспективи модернізації системи освіти України в умовах Болонського процесу

Інтеграційні процеси, що проходять у світовому співтоваристві в усіх сферах людської діяльності, торкнулися також і системи освіти: організовується єдиний світовий освітній простір. В українському суспільстві вже сформувалося негативне ставлення до словосполучення „реформа освіти”, хоч очевидним є факт, що система освіти України потребує модернізації і вдосконалення...

читати далі »

Сазоненко Ганна - Ліцей доби змін (роздуми про проблеми та перспективи ліцейної освіти)

„Світ, де житимуть наш діти, змінюється в чотири рази швидше, ніж наші школи” (з виступу директора Міжнародного центру керівництва та освіти у штаті Колорадо доктора Віллард Деджетт) – вислів, який спонукає до роздумів будь-кого з освітян. За короткий час (15 років!) Україна стала незалежною (дай Боже!), самостійною і навіть правовою Державою, а зараз (нібито вже визнано світом) – з ринковою економікою. Зміни економічні приводять до змін у „царині духу”. Так трактуємо ми, ті, хто у вузах вивчав теорію К.Маркса про первинність у суспільстві „базису” (економічного ладу і засобів виробництва) і вторинність „надбудови” – моралі, релігії, ідеології, державного устрою тощо.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet