головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #3(32)
пошук по сайту
Кононенко Петро - Нашій alma-mater – шевченковому університету – 175 років

За дорученням колективу –Директор НДІУ академік П.Кононенко

читати далі »

Кононенко Петро - На шляху реформ

ХХІ століття висунуло нові виклики до працівників усіх сфер суспільного, державного, міжнародного розвитку...

читати далі »

Вакарчук Іван - Доповідь міністра освіти і науки України Івана Вакарчука «Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2008/2009 навчальному році та завдання на 2009/2010 навчальний рік» на підсумковій колегії міністерства освіти і науки України 26 се

Головними завданнями Міністерства освіти і науки України є забезпечення високої якості освіти та рівного доступу до неї. Ці завдання визначені відповідними Указами Президента України; на їх реалізацію спрямована Програма діяльності Уряду; їх виконання визначені рішенням минулорічної підсумкової колегії Міністерства...

читати далі »

ННДІУ - Привітання з 100-річним ювілеєм Сквирського ліцею

Колектив Науково-дослідного інституту українознавства на чолі з директором академіком П. Кононенком щиросердно вітає педагогічний колектив з 100-річним ювілеєм Сквирського ліцею та бажає творчого натхнення у здійсненні нових задумів, стійкості і наснаги, невичерпності ідей, плідних пошуків на шляху виховання підростаючого покоління в ім’я розбудови Української держави!

читати далі »

Пасемко Іван - Сквирський ліцей на Київщині – на порозі другого сторіччя

Вулицями містечка, здається, крокують усі: і школярі, й учителі, і батьки, і матері, бабусі і дідусі – йдуть з громіздкими букетами. В цей радісний день вони поспішають до ліцею, якому виповнилося 100!

читати далі »

ННДІУ - Професору Сікорському Петру Івановичу

Колектив Науково-дослідного інституту українознавства сердечно вітає Вас – видатного педагога, талановитого вченого, глибоко шанованого громадського діяча – із славним ювілеєм.

читати далі »

Чернілевський Дмитро - Самоактуалізація особистості в освітній діяльності

Співавтор:

Олеся Пшеничнюк - науковий співробітник Вінницької філії Університету сучасних знань

Педагогічна культура менеджера освітнього середовища визначається самоактуалізацією особистості, її здатністю до креативного професійного самовизначення, самосвідомості, самоорганізації та самоаналізу педагогічної діяльності; ці категорії становлять основу технологічного завдання, педагогічного процесу освітньої установи, а сама освіта повинна стати національною державною програмою.

Ключові слова: самоактуалізація, особистість, педагог, креативність, самоаналіз.

Самоактуализация личности в образовательной деятельности

Педагогическая культура менеджера образовательной системы определяется самоактуализацией личности, ее способностью креативного профессионального самоопределения, самосознания, самоорганизации и самоанализа педагогической деятельности; эти категории составляют основу технологической задачи, педагогического процесса образовательного учреждения, а само образование должно стать национальной программой государства.

Ключевые слова: самоактуализация, личность, педагог, креативность, самоанализ.

Self-Actualization of the Person in Educational Activity

Pedagogical culture of manager of educational system is defined by self-actualization of the person, its ability of creative professional self-determination, consciousness, self-organization and introspection of pedagogical activity; these categories make a basis of a technological problem, pedagogical process of educational institution, and education itself should become a national program of the country.

Key words: self-actualization, personality, pedagogue, creativity, introspection.

читати далі »

Козлов Анатолій - Державний іспит з українознавства у Криворізькому державному педагогічному університеті

У статті проаналізовано результати державного іспиту з українознавства у Криворізькому державному педагогічному університеті.

Ключові слова: державний іспит, українознавство.

Государственный экзамен по украиноведению в Криворожском государственном педагогическом университете

В статье проанализированы результаты государственного экзамена по украиноведению в Криворожском государственном педагогическом университете.

Ключевые слова: государственный экзамен, украиноведение.

State Examination on Ukrainian Studies in the Kryvyi Rih Teacher Training University

In this article author examined results of state examination on Ukrainian Studies in Kryvyi Rih Teacher Training University.

Key words: Ukrainian Studies, state examination.

читати далі »

Горенко-Баранівська Лариса - Українознавчі пріоритети національної освіти XVIII – першої половини XIX століття: концепції, проекти, перспективи

Представлено новий українознавчий підхід щодо висвітлення концепцій, проектів та перспектив навчально-освітніх закладів України впродовж XVIII – 1-ої половини XIX ст. в контексті національного культуротворення. Підкреслено визначальну роль представників українського шляхетства у процесах національного культурного відродження та інтеграції українського суспільства у європейський простір.

Ключові слова: національна освіта, гуманітарні концепції, культурологічний практикум, інтеграційні процеси, культурно-освітня парадигма, культурна самоідентифікація, національна культурна політика, українське шляхетство, національна аристократія, українознавчі пріоритети.

Украиноведческие приоритеты национального образования XVIII–первой половины XIX столетия: концепции, проекты, перспективы

Представлен новый украиноведческий подход к рассмотрению концепций, проектов и перспектив учебно-образовательных заведений Украины на протяжении XVIII – первой половины XIX ст. в контексте национального культурного строительства. Подчёркнута решающая роль представителей украинской аристократии в процессах национального культурного возрождения и интеграции украинского общества в европейское пространство.

Ключевые слова: национальное образование, гуманитарные концепции, культурологический практикум, интеграционные процессы, культурно-образовательная парадигма, культурная самоидентификация, национальная культурная политика, украинское дворянство, национальная аристократия, украиноведческие приоритеты.

Priorities of National Education in the Context of Ukrainian Studies in the XVIII–First Half of the XIX Centuries: Conceptions, Projects and Prospects

In the article author presented new approach to consideration of conceptions, projects and prospects of the Ukrainian educational institutions during XVIII – first half of the XIX centuries in the context on national culture creation. The researcher emphasized decisive role of representatives of the Ukrainian aristocracy in the processes of cultural revival and integration of the Ukrainian society into European space.

Key words: national education, humanitarian conceptions, culturological practicum, integration processes, cultural and educational paradigm, cultural self-identification, national cultural policy, Ukrainian nobility, national aristocracy, priorities in the context of Ukrainian studies.

читати далі »

Антонюк Тетяна - Педагогічні ідеї Григорія Ващенка як підґрунтя в розбудові національної системи освіти

У статті аналізуються педагогічні ідеї видатного українського педагога і психолога Григорія Ващенка, які автор вважає головними для розбудови української системи освіти на сучасному етапі.

Ключові слова: Григорій Ващенко, реформування освіти, виховання, виховний ідеал, завдання і мета освіти та виховання, український національний виховний ідеал.

Педагогические идеи Григория Ващенко как основа в развитии национальной системы образования

В статье анализируются педагогические идеи выдающегося украинского педагога и психолога Григория Ващенко, которые автор считает очень важными для развития украинской национальной системы образования на современном этапе.

Ключевые слова: Григорий Ващенко, реформирование образования, воспитание, воспитательный идеал, задачи и цели образования и воспитания, украинский национальный воспитательный идеал.

Pedagogical Ideas of Grygoriy Vaschenko as Base for Development of National System of Education

In the article author analyses pedagogical ideas of outstanding Ukrainian teacher and psychologist Grygoriy Vaschenko. She considers them very important for development of the Ukrainian national system of education on the modern stage.

Key words: Grygoriy Vaschenko, reformation of education, education, educational ideal, tasks and aims of education, Ukrainian national educational ideal.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet