головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Кононенко Петро - Підсумки та перспективи першого (2006) і другого (2007) Міжнародних конгресів «Українська освіта у світовому часопросторі»

Будь-яке дослідження повинне мати свій чітко окреслений предмет, метод і методологію, мету, науково виважені підсумки, прогнози і пропозиції щодо плану перспективного розвитку...

читати далі »

Кононенко Петро - Українська освіта у світовому часопросторі

Доповідь Петра Кононенка, академіка, директора науково-дослідного інституту українознавства МОН України, президента міжнародної асоціації «Україна і світове українство»

читати далі »

Кононенко Тарас - Коли ж постає вчений? Освіта науковців у законодавчому полі України. Доповідь Тараса Кононенка, заступника директора з наукової роботи

Доповідь присвячена проблемі підготовки кадрів в системі вищої освіти України для наукової та інноваційної діяльності. Означена інтегративна суперечність, яка унаочнюється лише за умов представлення законів України у галузі освіти, науки та інноваційної діяльності в єдиному інтегральному середовищі. За підсумками аналізу обґрунтована пропозиція щодо впровадження в структуру вищої освіти спеціалізованого напрямку – магістратури з управління науковими дослідженнями.

Ключові слова: освіта освітян, освіта науковців, управління науковими дослідженнями, магістр з науково-дослідної роботи, інноваційна діяльність, стандарти освіти.

Доклад посвящен проблеме подготовки кадров в системе высшего образования Украины для научной и инновационной деятельности. Представлено интегративное противоречие, которое проявляется лишь в условиях объединения законов Украины в сфере образования, науки и инновационной деятельности в общей интегральной среде. По результатам анализа обоснована возможность предложения об открытии в структуре высшего образования специализированного направления – магистратуры по управлению научными исследованиями.

Ключевые слова: образование для работников образовательной сферы, образование научных работников, управление научными исследованиями, магистр научно-исследовательской работы, инновационная деятельность, стандарты образования.

A report is devoted to the problem of staff training in the system of higher education of Ukraine for scientific and innovative activity. The reporter presented an integrative contradiction which appears only in case of presentation of Ukrainian laws on education, science and innovative activity in a global integral environment. On the base of results of the analysis the author offered suggestion on implement of a specialized direction – magistracy on scientific research management.

Key words: Education of teachers, education of sciences, scientific research management, Master of research work, innovative activity, standards of education.

читати далі »

Лукашенко Віктор - Позитивні та негативні аспекти „зовнішнього незалежного тестування” з української мови. (Доповідь на Міжнародному конгресі «Українська освіта у світовому часопросторі» 25–27 жовтня 2007 року. – Київ)

Метою доповіді є обґрунтування необхідності застосування в Україні системи зовнішнього моніторингу освіти та стислий критичний аналіз стану запровадженого МОНУ ”зовнішнього незалежного тестування”, зокрема з української мови, випускників шкіл та абітурієнтів. Викладаються головні концептуальні принципи альтернативної моделі зазначеної системи, яку розробляє НДІУ МОНУ за участю провідних українських вчених і фахівців інших вітчизняних наукових і навчальних установ.

Ключові слова: зовнішній моніторинг, якість освіти, педагогічне вимірювання, незалежне тестування, тест.

Целью доклада является обоснование использования в Украине системы внешнего мониторинга образования и краткий критический анализ состояния внедренного МОНУ «внешнего независимого тестирования», в частности по украинскому языку, для выпускников школ и абитуриентов. Излагаются основные концептуальные принципы альтернативной модели вышеупомянутой системы, которую разрабатывает НИИУ МОНУ при участии ведущих украинских ученых и специалистов других отечественных научных и учебных организаций.

Ключевые слова: внешний мониторинг, качество образования, педагогическое измерение, независимое тестирование, тест.

The purpose of the report is grounding of an external monitoring of education system in Ukraine and critical analysis of positions of “external independent testing” provided by Ministry of Education and Science in Ukraine particularly of graduate (or university entrant) Ukrainian language test, get acquainted with the main conceptual principals of an alternative model of the mentioned above system model which is worked out by Scientific Research Institute of Ukrainian Science of Ministry of Education and Science of Ukraine with help of leading Ukrainian scientists and experts of the other native scientific and educational institutions.

Key words: external monitoring, education quality, pedagogical measurement, independent testing, test.

читати далі »

Дроздович Ніна - Тільки виховуючи, можна навчити любові до України

У сьогоднішньому суспільстві розвиваються значні інтегративні процеси, які призводять до глобалізації багатьох напрямків людської діяльності. Тому саме зараз громадянська єдність, патріотичне виховання молоді не тільки не втрачають актуальності, а, навпаки, є завданням стратегічного напрямку. Патріотичне виховання не тільки важливе для формування почуття приналежності до нації, держави, а й має суто прикладний характер, бо веде до національного згуртування. Як ніколи, воно передбачає не тільки любов до свого народу, а й повагу до інших, пошанування кожної людини, незалежно від її національності та громадянства...

читати далі »

Місталь Олена - Українська школа мистецтв у Парижі

Як виникла ідея створення і хто були засновники цієї школи? У 2004 році Франко-Українська асоціація звернулася з проектом створення цієї школи до на той час заступника міністра освіти Бориса Михайловича Жебровського. Проект був підтриманий. Тоді в Парижі існувала недільна школа, яка була створена діаспорою до утворення незалежної держави Україна...

читати далі »

Лебединська Тетяна - Українська еліта Російської Імперії

Доповідь Тетяни Лебединської, кандидата філософських наук, доцента, члена національної спілки письменників України

читати далі »

Ахмедов Наріман - Особливості державної національної освіти. Стан, проблеми, перспективи

Народження нашої школи пов’язане з Програмою розвитку й інтеграції, яку в Криму реалізовує Організація Об’єднаних Націй. Перша школа для наймолодших була відкрита у 1997 р. на кошти Канади і Норвегії, за що ми їм дуже вдячні. Раніше малят водили у школу, що знаходилася на відстані 5 кілометрів від нашого масиву, на якому мешкає 14 тисяч кримських татар і близько 1 тисячі представників інших національностей...

читати далі »

Безнищенко Олена - З досвіду роботи НВК «Українська школа-гімназія»

Протягом десяти років НВК „Українська школа-гімназія” є справжньою сенсацією для Криму. Адже до сьогодні вона – перша українська гімназія на території АР Крим, а в народі її називають «Гімназією відродження». Це єдина школа в Сімферополі, яка є справжнім оазисом української мови і культури. В ній з радістю і натхненням навчаються діти з міста Сімферополя та з навколишніх сіл. Багато дітей чекають чергу, щоб вступити в гімназію на навчання. Вона має високий авторитет не тільки в Криму, а й в усій Україні та за її межами. І це – завдяки тісній співпраці з НДІУ МОН України під керівництвом академіка, професора П.Кононенка...

читати далі »

Курінний Олексій - Мовно-культурний конфлікт України: регіональний аспект

У статті досліджується актуальне явище – протистояння двох основних соціальних груп України за мовною та мовно-культурною ознаками, здійснюється спроба чітко розмежувати, відповідно до названих ознак, два відмінні між собою аспекти даного соціального конфлікту, коли створюється нова універсальна систематизація регіонів України за мовним, мовно-культурним, електоральним та іншими важливими критеріями. Актуальність даної роботи зумовлюється самими подіями нещодавнього минулого, прямим наслідком яких стала агресивна політизація мовного питання в Україні, що набула ознак конфлікту та відчуження спільнот, а отже, стала нагальною потреба її адекватного розуміння та вирішення.

Ключові слова: Україна, мовно-культурний конфлікт, система, регіони.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet