головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Крижанівська Валентина - Творімо разом українськомовний освітньо - культурний простір

У Національній доктрині розвитку освіти України у XXІ ст. зазначено, що система освіти має забезпечувати збереження і продовження культурно – історичної традиції, виховання шанобливого ставлення до державних святинь, української мови, культури. Пріоритетами державної політики в здобутті якісної освіти є розвиток української мови...

читати далі »

НДІУ - «Ти можеш і повинен діяти…»

Кореспондент журналу «Українознавство» звернувся до представників молоді в різних регіонах України з питаннями, як вони бачать майбутнє нашої держави і своє майбутнє в ній. Друкуємо перші відповіді. Сьогодні розмова з Любомиром Пономаренком, учнем 11 класу Гребінківської загальноосвітньої школи № 4 на Полтавщині, який брав участь у Першій Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених, дослідників українознавства “Минуле, сучасне й майбутнє українознавства”, де виступив із доповіддю "Сучасна українська музика в контексті національної культури".

читати далі »

Мирончук Юлія - Дивосвіт рідної мови у творчості Дмитра Білоуса

Науковий керівник:

Валентина Мирончук - учитель-методист Немішаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів No 1

У статті досліджено мовознавчу поезію Дмитра Білоуса та її основні жанри: сюжетний вірш на мовознавчу тему, акростих, сонет, вірш-жарт, вірш-загадка та інші.

Ключові слова: література, мистецтво, Слово, рідна мова, мовознавча поезія, поетична думка, збірки, ліричний герой, духовність нації, епіграф, світочі, національна основа, жанрові форми, мовні знаки, фразеологізми, крилаті вирази.

Чудесный мир родного языка в творчестве Дмитрия Билоуса

В статье исследовано языковедческую поэзию Дмитрия Билоуса и ее основные жанры: сюжетное стихотворение на языковедческую тему, акростих, сонет, стихотворение-шутка, стихотворение-загадка и другие.

Ключевые слова: литература, искусство, Слово, родной язык, языковедческая поэзия, поэтическая мысль, сборники, лирический герой, духовность нации, эпиграф, светочи, национальная основа, жанровые формы, языковые знаки, фразеологизмы, крылатые выражения.

Wonderful World of Native Language in Creative Activity of Dmytro Bilous

In the article author examined linguistic poetry of Dmytro Bilous and its basic genres: a plot poem on a linguistic topic, acrostic, sonnet, poem-joke, poem-riddle etc.

Key words: literature, art, Word, the mother tongue, linguistic poetry, poetic idea, collections, lyric hero, spirituality of nation, epigraph, torches, national basis, genre forms, linguistic signs, phraseological units, winged expressions.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet