головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #2(43)
пошук по сайту
Зеленчук Іван - Історична знахідка на Гуцульщині: метричні книги Криворівнянської церкви Різдва Пресвятої Богородиці

Співавтори:

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділення «Філія Гуцульщина» ННДІУВІ

Оксана Рибарук - науковий співробітник відділення «Філія Гуцульщина» ННДІУВІ

Іван Рибарук - настоятель Криворівнянської церкви Різдва Пресвятої Богородиці Верховинського району Івано-Франківської області

У статті подано загальний огляд метричних книг Криворівнянської церкви Різдва Пресвятої Богородиці на Івано-Франківщині, на основі яких одержали документальне підтвердження важливі історико-культурні відомості про історичне село Криворівню. Всі записи в 19-ти метричних книгах були зроблені 12-ма місцевими священиками протягом 1775–1944 років. Метричні дані стосуються тогочасних жителів Криворівні та місцевої священицької родини Бурачинських-Волянських. Особливий науковий інтерес становлять метричні записи про тих криворівнянців, у яких проживали, з якими творчо співпрацювали Я. Головацький, І. Франко, М. Коцюбинський, В. Гнатюк, Леся Українка, М. Грушевський, Г. Хоткевич, С. Вінценз, С. Параджанов, Параска Плитка-Горицвіт, Я. Чуперчук та багато інших.

Ключові слова: Гуцульщина, історія і культура, метричні книги, церква Різдва Пресвятої Богородиці, документальне підтвердження загального опису Криворівні.

Историческая находка на Гуцульщине: метрические книги Криворовненской церкви Рождества Пресвятой Богородицы

В статье представлен общий обзор метрических книг Криворовненской церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Ивано-Франковщине, на основе которых получили документальное подтверждение важные историко-культурные сведения об историческом селе Криворовне. Все записи в 19-ти метрических книгах были сделаны 12-ю местными священниками в течение 1775 – 1944 годов. Метрические данные касаются тогдашних жителей Криворовни и местной священнической семьи Бурачинских-Волянских. Особый научный интерес представляют метрические записи о тех криворовнянцах, у которых проживали, с которыми творчески сотрудничали Я. Головацкий, И. Франко, М. Коцюбинский, В. Гнатюк, Леся Украинка, М. Грушевский, Г. Хоткевич, С. Винценз, С. Параджанов, Параска Плитка-Горицвет, Я. Чуперчук и многие другие.

Ключевые слова: Гуцульщина, история и культура, метрические книги, церковь Рождества Пресвятой Богородицы, документальное подтверждение общего описания Криворовни.

Historical find in Hutsulshyna: metrical books of Kryvorovnenska church of Blessed Virgin Mary Birth

General survey of metrical books of Kryvorovnenska church of Blessed Virgin Mary Birth in Ivano-Frankivsk region is presented in the article. Based on these books important historical and cultural information about Kryvorovne village have received documental confirmation. All recordings in 19 metrical books were made by 12 local priests during 1775–1944. Metrical data concern people of Kryvorovne of those days and local priestly family of Burachynskyh-Volianskyh. Particular scientific interest is presented by metrical writings about those Kryvorovne people who gave dwelling to and collaborated with Y. Golovatskyi, I. Franco, M. Kotsubynskyi, V. Gnatuk, Lesia Ukrainka, M. Grushevskyi, G. Hotkevych, S. Vyntsez, S. Paradzhanov, Paraska Plytka-Gorutsvet, Y. Chuperuk and many others.

Key words: Hutsulshyna, history and culture, metrical books, church of Blessed Virgin Mary Birth, documental confirmation of general Kryvorovne description.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet