головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2013   Число: #2(47)
пошук по сайту
Чирков Олег - Давній Київ у тілі сучасної столиці України: українознавча експедиція 2012 року

Автор повідомляє про результати роботи українознавчої експедиції «Стародавній Київ у тілі сучасної столиці України» (2012). На основі туристичного ресурсу, пов’язаного походженням з давнім Києвом, розроблено екскурсії, частину з яких апробовано: «Стародавній Київ у тілі сучасного міста», «Давній Київ та його північно-західні околиці у тілі сучасного міста», «Річка Либідь давня і сучасна: від джерел до гирла за кілька годин». Учасники експедиції – науковці ННДІУВІ – дізналися про спосіб використання експедиції в українознавчій науково-дослідній роботі, ознайомилися з методами експедиційного українознавчого дослідження частин великого міста, застосували їх на практиці. Київ має одержати реальну, контрольовану громадськістю й державними органами, недоторканність на всю його давньокиївську історичну частину.

Ключові слова: експедиція, історія Києва, оборонні вали, ворота, вулиця, місцевість, метрополітен, пам’ятка історії, знищення пам’яток, Гора, Копирів кінець, Поділ.


Древний Киев в теле современной столицы Украины: украинознавческая экспедиция
Аннотация.
Автор сообщает о результатах работы украинознавческой экспедиции «Древний Киев в теле современной столицы Украины» (2012). На основе туристического ресурса, связанного своим происхождением с древним Киевом, разработаны экскурсии, часть из которых апробирована: «Древний Киев в теле современного города», «Древний Киев и его северо-западные околицы в теле современного города», «Река Лыбидь древняя и современная: от истоков до устья за несколько часов». Участники экспедиции – научные сотрудники ННИИУВИ – узнали о способе использования экспедиции в украинознавческой научно-исследовательской работе, ознакомились с методами экспедиционного украинознавческого исследования частей большого города, применили их на практике. Киев должен получить реальную, контролируемую общественностью и государственными органами, неприкосновенность на всю его древнекиевскую историческую часть. Ключевые слова: экспедиция, история Киева, оборонительные валы, ворота, улица, местность, метрополитен, памятник истории, уничтожение памятников, Гора, Копырев конец, Подол.

Ancient Kyiv in the body of modern capital of Ukraine: Ukrainian studies expedition
Annotation.
The author informs about the results of Ukrainian studies expedition «Ancient Kyiv in the body of modern capital of Ukraine» (2012). Based on touristic resource, connected by its origin with the ancient Kyiv, excursions are developed and some of them are tested: «Ancient Kyiv in the body of modern city», «Ancient Kyiv and its northwest precincts in the body of modern city», «Ancient and modern Lybid River: from the sources to mouth in several hours». Excursion participants – NRIUSWH scientists – has learned about the way of excursion application in Ukrainian studies research work, got acquainted with the methods of big city parts expedition research, field-proved them. Kyiv has to receive real, controlled by community and state organs, inviolability to all its ancient historical part.
Key words: expedition, Kyiv history, defensive banks, gates, street, locality, underground, historical monument, monuments destruction, Gora, Kopyriv end, Podil.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet