головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #2(15)
пошук по сайту
Терехова Оксана - “Натовп” як носій та виразник громадської думки

У статті розглянуто складну проблему “натовпу” як носія та виразника громадської думки. Виявлено ступінь розробки і подальші перспективи вивчення даної тематики.

«Толпа» как носитель и выразитель общественного мнения

В статье рассмотрена сложная проблема "толпы" как носителя и выразителя общественного мнения. Обнаружена степень разработки и последующие перспективы изучения данной тематики.

«Crowd» as a Transmitter and Public Opinion Giver

In the article "crowd" is considered as a transmitter and public opinion giver. Author determined the degree of development and subsequent prospects of research of this subject.

читати далі »

Лукашенко Віктор - Від фальшивих романтичних закликів до прагматизму практичних дій

У статті стисло висвітлюється практична діяльність НДІУ МОНУ за останні півроку в Автономій Республіці Крим з головних напрямків: розробка історико-теоретичних, методологічних та практичних проблем українознавства; впровадження нових технологій; координація українознавчих досліджень; підготовка викладачів-українознавців.

Ключові слова: регіональна модель, криза змісту освіти, проект, концентр, угода.

От фальшивых романтичных призывов к прагматизму практических действий

В статье кратко освещается практическая деятельность НДИУ МОНУ за последних полгода в Автономной Республике Крым по главным направлениям: разработка историко-теоретических, методологических и практических проблем украиноведения; внедрение новых технологий; координация украинознавчих исследований; подготовка преподавателей-украиноведов.

Ключевые слова: региональная модель, кризис содержания образования, проект, концентр, соглашение.

From False Romantic Appeals to Pragmatism of Practical Actions

In the article author examined half-yearly practical activity of Ukrainian Study Scientific Research Institute in Autonomy Republic of Crimea in such main directions as development of historical-theoretical, methodological and practical problems of Ukrainian study; introduction of new technologies; coordination of Ukrainian study researches; training of Ukrainian study teachers.

Key words: regional model, crisis of content of education, project, concenter, agreement.

читати далі »

Офіцинський Роман - Джерела правлячої еліти України першої половини 1990-х рр.

На середину 1990-х рр. в Україні оформився панівний політичний конгломерат (номенклатура, націонал-демократи і нова бізнес-еліта), що характеризується феноменами трайбалізму і конвертації влади у власність. Президентсько-парламентський конфлікт і міжусобиці по лінії центр-регіони послужили для української верхівки селективними і модернізаторськими тестами.

Источники правящей элиты Украины первой половины 1990-х гг

В средине 1990-х гг. в Украине сформировался господствующий политический конгломерат (номенклатура, национал-демократы и новая бизнес-элита), который характеризуется феноменами трайбализма и конвертации власти в собственность. Президентско-парламентский конфликт и междоусобие по линии центр-регионы послужили для украинской верхушки селективными и модернизаторскими тестами.

Sources of Ukrainian Dominative Elite in the First Half of 1990s

The article is devoted to the analysis of a dominating political conglomerate (nomenclature, national-democrats and new business-elita) which was formed in the middle of 1990s. That phenomenon was characterized with tribalism and convertion of authority into the property. Presidential and parliamentary conflict and also “center-regions” civil discord served as selective and modernizational tests for the Ukrainian power structure .

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet