головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #1(22)
пошук по сайту
Степаненко Микола - Гончареве слово про патріотизм, інтернаціоналізм, шовінізм

Статтю присвячено аналізу щоденникових записів Олеся Гончара, зокрема тих сторінок, де йдеться про нелегкі стосунки між українськими та російськими майстрами художнього слова, про взаємини між тими українськими патріотами, які опинилися за колючим дротом, і тими, які боролися за незалежність держави на волі, про самого письменника-патріота і громадського діяча.

Ключові слова: щоденникові записи Олеся Гончара, патріотизм, інтернаціоналізм, шовінізм, русифікація.

Статья посвящена анализу дневниковых записей Олеся Гончара, в частности тех страниц, где речь идет о нелегких взаимоотношениях между украинскими и русскими мастерами художественного слова, о взаимоотношениях между теми украинскими патриотами, которые оказались за колючей проволокой, и теми, которые боролись за независимость государства на свободе, о самом писателе-патриоте и общественном деятеле.

Ключевые слова: дневниковые записи Олеся Гончара, патриотизм, интернационализм, шовинизм, русификация.

The article is devoted to analysis of Oles Honchar’s diary notes, in particular, those pages where it is talked about difficult relationship between Ukrainian and Russian writers, between Ukrainian patriots, who were imprisoned, and those, who were struggling for independence of the state, about the writer and his social work.

Key words: Oles Honchar’s diary notes, patriotism, internationalism, showinizm, Russiafication.

читати далі »

Придатко Оксана - Здоров’я нації – показник добробуту держави

У статті дається розгорнута характеристика сьогоднішньої ситуації з вживанням наркотиків та алкоголю в Україні. Аналізуються соціально-психологічні та культурні чинники, що призводять до формування залежної поведінки у молоді. Наркотизм та вживання алкоголю розглядаються як соціальне явище. Особлива увага приділена філософським аспектам попередження вживання психоактивних речовин та намічені можливі шляхи вирішення цих проблем.

Ключові слова: наркотизм, алкоголізація, адиктивна поведінка, попит, пропозиція.

В статье предлагается развернутая характеристика сегодняшней ситуации с употреблением наркотиков и алкоголя в Украине. Анализируются социально-психологические и культурные факторы, которые приводят к развитию зависимого поведения у молодёжи. Наркотизм и употребление алкоголя рассматриваются как социальное явление. В статье особое внимание уделено философским аспектам предотвращения употребления психоактивных веществ и намечаются возможные пути решения этих проблем.

Ключевые слова: наркотизм, алкоголизация, аддиктивное поведение, спрос, предложение.

The question of the article is a developed description of today’s situation of drugtaking and alcogol in Ukraine. The author analyses social and cultural causes which lead to the formation of addicted youth. Narcotism and alcoholism are considered in the article as a social phenomenon. The special heed is paid to the philosophical aspects of taking psychoactive substances and possible ways of solving all these problems are outlined.

Key words: narcotism, alcoholisation, addictive behavior, demand, supply.

читати далі »

НДІУ - Вимоги до оформлення авторського орігіналу

читати далі »

Гамор Ф. - Міжнародний форум із збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат

У рамковій конвенції “Про охорону та сталий розвиток Карпат”, яка нещодавно ратифікована Верховною Радою України, наголошується на необхідності охорони та підтримки культурної спадщини, традиційних знань місцевого населення, збереження архітектурних пам’яток та особливостей землекористування. І це не випадково. Адже за останні століття цивілізація суттєво вплинула на природне й етнокультурне середовище, особливо у Європі. Вирубки лісів, інтенсифікація сільського господарства, меліорація земель, процеси урбанізації та інші антропогенні фактори невпізнанно змінили ландшафти, порушили рівновагу в лісових, лучних та водно-болотних екосистемах. Ці зміни не оминають і національну самобутність багатьох народів.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet