головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #3(32)
пошук по сайту
Борисенко Валентина - Імперський синдром: фальсифікації голодомору 1932–1933 років в Україні

В Законі України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні» від 30 листопада 2006 р. зазначено, що, «усвідомлюючи моральний обов’язок перед минулими та наступними поколіннями українців і визнаючи необхідність відновлення історичної справедливості, утвердження в суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів насильства; засуджуючи злочинні дії тоталітарного режиму СРСР, спрямовані на організацію Голодомору, наслідком яких стало знищення мільйонів людей, руйнування соціальних основ Українського народу, його вікових традицій, духовної культури і етнічної самобутності; співчуваючи іншим народам колишнього СРСР, які зазнали жертв внаслідок Голодомору...», Україна високо цінує підтримку міжнародної спільноти у засудженні Голодомору 1932–1933 років в Україні...

читати далі »

Цендра Надія - Міжконфесійні конфлікти в Україні в 1990 – 1995 роках: причини, цілі та наслідки

У статті розглянуто процес боротьби за узаконення діяльності Української греко-католицької церкви, а також досліджено участь державних органів влади у врегулюванні міжконфесійних конфліктів в Україні.

Ключові слова: міжконфесійні конфлікти, греко-католицька церква, православна церква, автокефальна церква, реєстрація церковних громад, державно-церковні відносини.

Межконфессиональные конфликты в Украине в 1990 – 1995 годах: причины, цели и последствия

В статье рассмотрен процесс борьбы за узаконивание деятельности Украинской греко-католической церкви, а также исследовано участие государственных органов власти в урегулировании межконфессиональных конфликтов в Украине.

Ключевые слова: межконфессиональные конфликты, греко-католическая церковь, православная церковь, автокефальная церковь, регистрация церковных обществ, государственно-церковные отношения.

Interconfessional Conflicts in Ukraine in 1990 – 1995: Causes, Motives and Effects

This article studies the struggling process for legalization of the Catholic Church of Byzantine rite of Ukraine. The participation of government authorities in the settlement of interconfessional conflicts in Ukraine is specially analyzed.

Key words: interconfessional conflicts, Byzantine-rite Catholic Church, Orthodox Church, Autocephalous Church, parish community registration, state-church relationship.

читати далі »

Охрімчук Олена - Державна гуманітарна політика і принципи забезпечення цілісності культурного простору українського суспільства

У статті здійснено концептуальний аналіз принципів формування цілісності культурного простору України як пріоритету гуманітарної політики держави. Узагальнивши напрацювання вітчизняних та зарубіжних дослідників, автор вибудовує власну концепцію принципів забезпечення цілісності культурного простору країни. Визначено внутрішні та зовнішні перешкоди виконанню цього завдання, кінцевий орієнтир і критерій ефективності державного управління розвитком цілісності культурного простору України.

Ключові слова: цілісність, культурний простір, ідентичність, державна гуманітарна політика, принципи гуманітарної політики.

Государственная гуманитарная политика и принципы обеспечения целостности культурного пространства украинского общества

В статье осуществлён концептуальный анализ принципов формирования целостности культурного пространства Украины как приоритета гуманитарной политики государства. Обобщив наработку отечественных и зарубежных исследователей, автор выстраивает собственную концепцию принципов обеспечения целостности культурного пространства страны. Определены внутренние и внешние препятствия выполнению этого задания, конечный ориентир и критерий эффективности государственного управления развитием целостности культурного пространства Украины.

Ключевые слова: целостность, культурное пространство, идентичность, государственная гуманитарная политика, принципы гуманитарной политики.

State Humanitarian Policy and Principles of Providing Integrity of Cultural Space of Ukrainian Society

This article analyzes the conceptual principles of the cultural integrity of Ukraine as a priority area of humanitarian policy. By summarizing the achievements of domestic and foreign researchers builds its own concept of the principles ensure the integrity of the country’s cultural space. Internal and external obstacles to this task processing, eventual orienteer and criterion of efficiency of state administration of development of Ukraine cultural space integrity are determined.

Key words: integrity, cultural space, identity politics humanitarian principles, public humanitarian policies.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet