головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Мелетьєва Надія - Урок української літератури в 11 класі

Тема: Київська літературна організація «Ланка-Марс». Доля України та українців в творчості письменників організації.

читати далі »

НДІУ - Програма "Столична освіта 2001-2005рр."

Програма "Столична освіта" (2001-2005 роки)» визначає перспективи освітньої галузі міста Києва. В основу Програми покладені державні стратегії й основні напрями розвитку освіти у XXI столітті, викладені в Національній доктрині. Програма складається з комплексу науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських розробок; у ній визначені шляхи їх реалізації та джерела фінансування.

читати далі »

Жебровський Борис - Новітні стратегії столичної освіти

Входження людства у третє тисячоліття ознаменувалося радикальними змінами в соціально-економічних процесах. Традиційно усталені стереотипи діяльності поступаються місцем новітнім формам функціонування і розвитку соціальних систем, серед яких провідні позиції належать інформаційно-комунікативним засобам і технологіям...

читати далі »

Ващенко Людмила - Інноваційний простір столичної освіти: проблеми, пошуки, перспективи

Характерною ознакою сучасної школи є тягар стереотипів: стереотипів у змісті, методах, формах, стосунках, врешті у всій організаційно-процесуальній системі освіти. На початку 90-х, коли повіяло свіжим духом демократичних перемін, освітяни жадібно «хапалися» за кожну нову інформацію, ідею і водночас намагалися реалізувати накопичене власним тривалим досвідом. Важко знайти в історії вітчизняної освіти період, коли стало б можливим існування такого широкого спектра новацій...

читати далі »

Якшина Тетяна - Календарний план з українознавства

За програмою-стандартом НДІУ МОіН України

читати далі »

Білоконенко Т.І. - Використання українознавства у навчально-виховному процесі початкової школи

В світі земного буття кожна людина неповторна. А від природи вона має певне, притаманне їй обдарування. Воно виявляється в особливих здібностях кожної людини до якогось певного ремесла, до окремого виду мистецтва, в схильності до тієї чи іншої діяльності. Шлях, на якому якнайповніше розкривається самобутність людини, її природне обдарування, є шляхом до її істинного буття...

читати далі »

Радько Зоя - Холодний яр – символ нездоланності і незнищенності духу українського народу.

Основними елементами змісту гуманітарної освіти є українознавча основа вивчення історії розвитку української нації, її культури, ментальних характеристик, синтезу звичаїв, вірувань, світорозуміння моральних, правових, етичних та естетичних норм, національних базових цінностей, процесу самоусвідомлення й утвердження як політичної нації і держави, усвідомлення місця українців серед народів і культур світу...

читати далі »

Попова О.Б. - Проблема вибору в системі освіти другої половини XIX ст. у м. Києві.

Сучасне українське суспільство перебуває на стадії трансформації з псевдоколективістського до гіпертрофовано індивідуалістичного через деформованість суб'єктивними умовами пострадянського періоду розвитку. Це несе в собі першочергове навантаження на процес перебудови національної свідомості, функціонування освіти, переосмислення існуючих виховних парадигм. Одним із домінуючих за умов формування постсучасного суспільства можна також вважати процес індивідуалізації, в центрі якого перебуває людина як основний об'єкт і суб'єкт модернізаційного процесу в його сучасному розумінні...

читати далі »

Сазоненко Ганна - Місія закладу: дух ліцею, українознавство, родинність, життєва компетентність

Історія освіти переконливо свідчить, що будь-яка країна не може мати достойного статусу в світі без розвиненої освітньої системи, яка поєднує традиції і новації, здатної до саморозвитку, відповідної сучасним вимогам. Парадокс ситуації в Україні в тому, що найбільш соціально незахищена система – освіта – несе найбільш відповідальну державну функцію: вона формує самосвідомість людини.

читати далі »

Доненко Людмила - Проект УГЛ «Україна літературна»

«Буває, часом, сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно, – оці степи, оце небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є – дорога, явори, усе моє, все зветься – Україна, така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори», – як часто згадую я ці поетичні рядки дивовижної Ліни Костенко, коли за вікнами автобуса пролітають «зелені акварелі» землі Чернігівської, Волинської, Сумської, Львівської, холи літо «сміється» і «кипить вишнево, лугово», а ми, група майбутніх філологів та журналістів, вирушаємо в чергову мандрівку, щоб душею відчути, серцем торкнутися землі, що дала Україні і світові великого сина – політичного діяча, мислителя, митця, усвідомити, звідки струмують потужні джерела його творчості...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet