головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #1(18)
пошук по сайту
Латиш Юрій - Українська та російська історіографії руху декабристів (1990-ті рр. – початок ХХІ ст.)

У нинішньому році виповнюється 180 років повстанню декабристів. Цей потужний рух упродовж багатьох років залишається однією з найпопулярніших наукових тем. За кількістю опублікованих праць він співвідноситься з такими історичними темами, як Перша чи Друга світові війни. На початку 1990-х рр. інтерес до проблеми суттєво знизився, що було зумовлено як об’єктивними (поява нових дослідницьких проблем), так і суб’єктивними (небажання вивчати революційні рухи) чинниками. Останнім часом учені стали частіше звертатися до проблем декабризму. Такий інтерес можна пояснити, оскільки повстання декабристів було точкою біфуркації в історії не лише Російської імперії, але й, можливо, усієї Європи.

читати далі »

Баран Володимир - Сучасний стан наукових досліджень з археології та давньої історії України

У статті досліджується сучасний стан наукових досліджень з археології та давньої історії України. Автор переконаний, що викладені ним концепції відповідають сучасному стану української науки з основних проблем давньої історії України.

В статье исследуется современное состояние научных исследований в области археологии и древней истори Украины. Автор убежден, что изложенные им концепции отвечают современному состоянию украинской науки по основным проблемам древней истории Украины.

The article is devoted to the modern scientific researches in the area of archeology and ancient history of Ukraine. An author is convinced that exposed conceptions fully correspond to the modern state of the Ukrainian science on the basic problems of ancient history of Ukraine.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet