головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #1(34)
пошук по сайту
Герасименко Олена - Сучасна українська еміграція до Італії та зародження нової української діаспори

У статті висвітлено особливості сучасної еміграції українців до Італії у контексті становлення української діаспори на Апеннінах. Автор наводить статистичні дані, відслідковуючи зростання кількості українських емігрантів, а також їх регіональне розташування на італійській території; характеризує українську спільноту в Італії, звертаючи основну увагу на причини міграції, вік, рівень освіти, соціальний та юридичний статус емігрантів. Проаналізовано італійське законодавство щодо імміграційної політики, окреслено головні способи об’єднання української громади на теренах Італії. Обґрунтовано, що українська діаспора в Італії, маючи основні характеристики, котрі визначають будь-яку діаспору в світі, все ще перебуває у процесі становлення, тому на сьогодні спільноту українців там слід віднести до прошарку іммігрантів.

Ключові слова: Італія, еміграція, емігрант, іммігрант, українська діаспора, представник діаспори, світове українство, нелегальне перебування, дозвіл на проживання, легалізація, санаторія (Тобто амністія для нелегалів.), Українська греко-католицька церква, культурна асоціація.

Современная украинская эмиграция в Италию и зарождение новой украинской диаспоры

В статье освещены особенности современной украинской эмиграции в Италию в контексте становления украинской диаспоры на Апеннинах. Автор приводит статистические данные, отслеживая рост числа украинских эмигрантов, а также их региональное расположение на итальянской территории; характеризует украинское сообщество в Италии, обращая основное внимание на причины миграции, возраст, уровень образования, социальный и юридический статус эмигрантов. Проанализировано итальянское законодательство относительно иммиграционной политики, очерчены главные способы объединения украинской общины на территории Италии. Обосновано, что украинская диаспора в Италии, имея основные характеристики, определяющие любую диаспору в мире, находится все еще в процессе становления, поэтому на сегодняшний день украинское сообщество там следует отнести к прослойке иммигрантов.

Ключевые слова: Италия, эмиграция, эмигрант, иммигрант, украинская диаспора, представитель диаспоры, мировое украинство, нелегальное пребывание, разрешение на жительство, легализация, санатория, Украинская греко-католическая церковь, культурная ассоциация.

The Modern Ukrainian Emigration to Italy and the Generation of the New Ukrainian Diaspora

The article covers peculiarities of the modern Ukrainian emigration to Italy in the contest of forming Ukrainian Diaspora in Italy. The author provides the statistics about the growth of Ukrainian emigrants’ number in Italy as well as their geographical distribution on its territory; she also characterizes Ukrainian community in Italy paying attention to the causes of its members’ migration as well as their age, educational level, social and juridical status. In addition she analyses the Italian legislation concerning the immigration policy and describes the main ways of keeping together established by Ukrainian community in Italy. The author argues that although Ukrainian Diaspora in Italy has the main characteristics of any Diaspora in the world, it is still forming today. That’s why the Ukrainian community in Italy has still to be defined as immigrants.

Key words: Italy, emigration, emigrant, immigrant, Ukrainian Diaspora, World Ukrainians, illegal stay, residence permits, legalization, amnesty, the Ukrainian Greek Catholic Church, the Cultural Association.

читати далі »

ННДІУ - Завіщання Блаженнішого Патріярха Йосифа

ЙОСИФ

ПАТРІЯРХ КИЄВО-ГАЛИЦЬКИЙ І ВСІЄЇ РУСИ

читати далі »

Івашина Наталія - Хроніка українознавчих подій в Нью-Йорку

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet