Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики
Автор: Пономаренко Ангеліна
кандидат філологічних наук, завідувач відділу української філології ННДІУВІ

Співавтор

Світлана Яременко - кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу мави НДІУ

У публікації наводяться попередні результати анкетування з мовних питань, що проводилося НДІ українознавства МОН України у січні – вересні 2005 року. Окремі статистичні дані моніторингу унаочнені у вигляді діаграм.

Ключові слова: Міжнародний конгрес, результати анкетування, статистичні дані, моніторинг, унаочнення, діаграми.

В публикации приводятся предварительные результаты анкетирования по языковым вопросам, которое проводилось НИИ украиноведения в январе – сентябре 2005 года. Отдельные статистические данные мониторинга наглядно представлены в виде диаграмм.

Ключевые слова: Международный конгресс, результаты анкетирования, статистические данные, мониторинг, наглядное представление, диаграммы.

1