головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #4(17)
пошук по сайту
Нові українознавчі праці співробітників НДІУ МОН України
Автор: Лєбєдєва Ольга
молодший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ.

Нові українознавчі праці співробітників НДІУ МОН України

Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України під керівництвом академіка, професора Петра Кононенка успішно виходить на чільні позиції у вітчизняному науковому та освітянському просторі.
Яскравим доказом цього є продуктивне виконання науковцями інституту таких важливих держбюджетних тем як:
1. Українознавство у системі освіти, науки, культури, державотворення (аспекти: 1) глобалізація і проблеми української національно-державної ідентичності; 2) особливості розвитку національної культури в різних соціокультурних середовищах; 3) мова як головний чинник національної самоідентифікації).
2. Розробка принципів наукового суспільно-політичного, культурно-мистецького, релігійно-філософського, педагогічного видання праць з українознавства для вчених, педагогів середньої і вищої школи (на прикладі журналу "Українознавство").
3. Дослідження етнічної історії українського народу та науково-методичне забезпечення вивчення її у середній та вищій школі.
4. Джерельні та історіософські засади українознавства як науки та навчальної дисципліни.
5. Українська культура у сфері українознавства.
6. Екологічне виховання, народне оздоровлення, традиційне харчування в українознавчій концепції національного здоров'я.
7. Національна ідея як внутрішня сутність і самовираження українського народу.
За роки свого існування (а в січні 2006 р. йому виповниться 14 років) Інститут українознавства завжди намагався бути послідовним прихильником Української самостійної соборної держави та Української національної ідеї. Як його незмінний директор Петро Кононенко, так і кожен співробітник інституту спільними зусиллями спонукали політичну, бізнесову, інтелектуальну еліту й простих "маленьких", як полюбляє говорити наш президент Віктор Ющенко, громадян до активної співпраці в ім'я України та її європейського майбуття. Кожна публікація, стаття, книга, монографія є не тільки віддзеркаленням наукових досягнень співробітників НДІУ і не тільки механічною екстраполяцією розумового інтелекту українознавців на паперові носії інформації, а, на наш погляд, – інтелектуальними цеглинами, за допомогою яких сучасні й майбутні громадяни Української держави побудують європейську, демократичну, багату та вільну країну під такою поетичною, мелодійною, романтичною й разом із тим козацько-гордовитою назвою – Україна!
А тепер ми представляємо на розсуд шановних читачів журналу "Українознавство" коротку аналітичну й образно-смислову інформацію про нові наукові друковані видання співробітників НДІУ МОН України.

Кононенко П.П., Пономаренко А.Ю. Українознавство: Конспект лекцій – К.: МАУП,2005. – 392 с.
Пропоноване видання підготовлене згідно з навчальною програмою дисципліни "українознавство", містить лекційний матеріал з усіх концентрів українознавства, рекомендовану літературу до тем, коротку хрестоматію до вивчення курсу. У цій книзі авторами, на основі величезного вітчизняного та зарубіжного матеріалу, здійснено цілісне дослідження космічно-всепланетарних феноменів "Україна", "українці", "світове українство". Від праджерел і праепох до сучасності – такі сфери висвітлення найважливіших концентрів українознавства: Україна – етнос, природа (екологія), мова, історія (уроки), нація, держава, культура, мистецтво, релігія, філософія, Україна у міжнародних відносинах, ментальність, доля, історична місія.

Українська література: Хрестоматія для учнів 10-11 кл. загальноосвітніх навч. закл. / За ред. П.П.Кононенка, Є.В.Федоренка. – К.: Міленіум, 2005. – 1264 с.
Хрестоматія містить практично всі твори, затверджені новою програмою з української літератури для 10-11 класу. Особливістю видання є те, що крім художніх творів, подаються біографічні довідки про письменників, критичні та естетичні статті, які допоможуть учителю в організації навчального процесу. У хрестоматії репрезентується українська література всіх напрямків, яка розглядається як єдиний організм, незважаючи на те, що творилася вона українськими митцями в різних країнах, на різних континентах.

Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм: Монографія. – К.: Міленіум, 2005. – 358 с.
Дослідження відомого вченого – академіка, лауреата Міжнародної премії імені Й.Г.Гердера присвяче...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet