головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Нові обрії українознавства
Автор: Руденко Юрій
д-р пед. наук, проф. НПУ ім. М.П.Драгоманова

Нові обрії українознавства

Нинішнє національне відродження України позначене утвердженням у науці нової методології пізнання історії і культури, мислення і духовності, довкілля нашого народу, його Батьківщини. Закономірно, що в останні роки активно почала відроджуватися і тисячолітня традиція рідного народу – українознавство як методологія наукових пошуків, стратегія пізнавальної, практично-перетворюючої діяльності і державотворчих процесів. Найвищою мірою адаптована до конкретних умов, космогеочинників, довкілля, українознавча наукова система знань, ідей, цінностей сприяє розкриттю глибин і вершин національного духу, життєдіяльності, культурно-історичної місії нашого народу, багатогранності його самобутнього розвою в минулому, сучасному і майбутньому. Українознавчі підходи в пізнанні дійсності потрібні як кожному громадянину нашої держави, так і всьому суспільству. Оволодіваючи серцями і розумом все ширших верств інтелігенції і народу, українознавство веде до використання закодованих природою, середовищем у нашої нації можливостей, потенцій. Численні ґрунтовні праці П.Кононенка, О.Вишневського, А.Погрібного, М.Боришевського, В.Голобородька, В.Каюкова, П.Масляка, Д.Тхоржевського, Т.Усатенко та інших відомих дослідників переконливо свідчать, що перед українознавством початку ХХІ століття відкриваються нові обрії розвитку. Вчені – українознавці успішно долають пізнавальні труднощі, оволодівають новими науковими рубежами.
Про значні успіхи в пізнанні українства як планетарного явища, українського духовного світу свідчить і рецензована книжка відомого дослідника, громадського діяча Валерія Сніжка "Нариси з психоетнічної екології України". Вихід друком цієї книжки – одна з віхових подій в українознавчій науці останніх років. Методу дослідника притаманні глибокий історизм мислення, порівняльний аналіз і синтез, виявлення і врахування суперечностей культурно-національного розвитку нашого суспільства та його перспектив.
Автор піддає ґрунтовному аналізу взаємодію (та її результати) біологічних, географічних, антропологічних чинників становлення українського світосприймання, розвою національної психології, ментальності нашого етносу. Вважаємо, що книжка може бути науковим взірцем поєднання філософського, психологічного і політологічного мислення, добрим зразком для творчого наслідування багатьма дослідниками, насамперед тими, які з певних причин недооцінювали українознавчі підходи в наукових пошуках.
У рецензованій книжці даються обґрунтовані відповіді на кардинальні питання: як і коли формувалася українська людина; які чинники мали пріоритетний вплив на розвій українського етносу; якими шляхами тривало наше національне державотворення; які нинішні можливості розвою української нації та ін.
Оцінюючи наукову вартість рецензованої книжки, необхідно брати до уваги, що в наш час посилюється (точнішим словом тут може бути "нахабніє") антиукраїнська діяльність відомих політичних сил як зовнішніх, так і внутрішніх. Вони продовжують вульгаризувати і фальсифікувати історію українського народу, якості його національного характеру і світогляду, природну свідомість українців, їхні духовні цінності, державотворчий потенціал. В.Сніжко подає численні наукові факти, формулює узагальнення, які допомагають кожному читачеві спростовувати шовіністичні антиукраїнські положення, теорії.
На нашу думку, книжка має добре продуману, науково вмотивовану структуру. Стисле і ґрунтовне "Вступне слово" написав відомий вчений, доктор філологічних наук, професор, академік УВАН, АН ВШУ, УАПН, МСАН, лауреат Міжнародної премії ім. Й.Г.Гердера Петро Кононенко. Книжка складається із позначених привабливою оригінальністю і змістовністю "Присвяти", "До слова" (Замість передмови), п’яти глав: "Метрична довідка України", "Пам’ять про ландшафт", "Природна обумовленість людини", "Національна природна свідомість українців", "Духовомістичне світовідчування" та "Післямови".
У першій главі "Метрична довідка України" досліджуються проблеми походження українського народу, першовитоки і шляхи зародження та формування його самобутнього етнічного світовідчування і світорозуміння. Автор справедливо підкреслює, що російські великодержавні "науково-історичні" концепції не з суто наукових, а традиційно з імперських позицій трактують історію України. В.Сніжко має глибоку рацію і в тому, що є й західно...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet