головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #4(17)
пошук по сайту
Цінна наукова праця з історії української національної революції середини XVII ст.
Автор: Фігурний Юрій
кандидат історичних наук, завідуючий відділом української етнології НДІУ МОН України. Автор близько тридцяти публікацій, присвячених козацькій культурі та етнонаціональним державотворчим проблемам, зокрема двох монографій: «Історичні витоки військової культури українського козацтва», Київ, 1997 та «Історичні витоки українського лицарства», Київ, 2004.

Цінна наукова праця з історії української національної революції середини XVII ст.

Зусиллями багатьох поколінь дослідників різних наукових шкіл і напрямів досягнуто значних результатів у з'ясуванні змісту і загальних тенденцій розвитку Української національної революції середини XVII ст. Разом із цим в історичній науці склалася ситуація, що характеризується відносно високою вивченістю цього складного феномену у всеукраїнському масштабі і вкрай незадовільним станом досліджень визвольного процесу в усіх окремо взятих основних українських регіонах. Відсутність комплексних досліджень регіональних рис і особливостей розгортання визвольної епопеї вже давно стала каменем спотикання для істориків, які намагалися й намагаються узагальнювати загальнонаціональні аспекти першої Національної революції. Однак, поглиблене вивчення розвитку цього яскравого явища вітчизняної та європейської історії на Київщині, Поділлі, Берестейщині, в Галичині, Підляшші (а донедавна й Волині) ще й нині лишається поза основними напрямками наукових пошуків.
Виходячи з того, що Волинь у середині XVII ст. стала в один ряд із найпотужнішими центрами українських національних і соціальних змагань, підтверджуваних солідною джерельною базою, боротьба волинян вже давно мала стати об'єктом цілеспрямованого комплексного дослідження. Тим часом, науковці, вивчаючи всеукраїнські аспекти, передусім воєнні операції у Волинському воєводстві, лише принагідне торкалися цієї проблеми. Такий стан та потреби історичної науки підштовхнув й Олега Ярошинського до всебічного вивчення визвольного процесу в цьому регіоні як невід'ємної частини боротьби українського народу в роки першої Національної революції. Можливо, ця тема зацікавила автора ще й тому, що народився він і виріс у старовинному волинському місті Корець. Після закінчення історичного факультету Івано-Франківському державного Прикарпатського Університету імені В.Стефаника Ярошинський вивчав динаміку розвитку подій на Волині, їх регіональні риси й особливості, наслідки революційного процесу, взаємозв'язок і взаємовплив загальнонаціональних і місцевих його чинників, проблеми хронології, періодизації тощо.
Результатом стала дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: "Волинь в період національно-визвольної війни 1648 – 1657 рр.", яку О.Ярошинський захистив у Харківському Національному університеті імені Н.Каразіна у 2001 р. Основна ж частина багаторічних дослідницьких пошуків дотепер залишалася невідомою широкому загалу, що й спонукало вченого до написання монографії "Волинь у роки Української національної революції середини Х\/ІІ ст." Об'єктом комплексного дослідження Ярошинського стала національно-визвольна і соціальна боротьба на Волині у 1648 – 1659 рр.
Спочатку висвітлюється історія досліджень проблеми, аналізується джерельна база, історіографічні та археографічні надбання.
На сторінках монографії з'ясовуються ознаки визрівання гострого суспільного конфлікту на Волині, робиться спроба обґрунтувати наявність політичних, економічних, соціальних, духовних передумов для масового руху за радикальні зміни у міжнаціональних, міжконфесійних, соціальних та економічних відносинах.
У праці найбільшу питому вагу має відтворення дослідженої діалектики революційного процесу, виявлення його хронологічних меж, умовних етапів, характерних рис, особливостей, ступеня організованості, рівня озброєння, взаємозв'язку антипольського, антикатолицького, антиєврейського і антишляхетського напрямів боротьби, взаємовпливу всеукраїнських і місцевих чинників розвитку Національної революції у воєводстві.
Розкриваються також політичні, економічні, соціальні, демографічні наслідки десятилітньої національної борні у краї за українську політичну незалежність та зміну суспільного устрою.
Хронологічні межі дослідження охоплюють 1648 – 1659 рр. – час, коли український народ вів наполегливу кровопролитну боротьбу проти колоніального панування Речі Посполитої та феодальних порядків, за визволення українських етнічних земель з-під польського панування, утвердження незалежної державності та буржуазних суспільних відносин.
Оскільки досліджувані події мали яскраво виражений національно-визвольний та соціальний характер і були націлені на прогресивні зміни у політичному статусі української нації та соціально-економічному устрої, важко не погодит...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet