головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #1(34)
пошук по сайту
Тенденції та перспективи розвитку національної освіти в Криму: українознавчий вимір
Автор: Газізова Олена
аспірантка ННДІУ

Тенденції та перспективи розвитку національної освіти в Криму: українознавчий вимір

Крим – унікальний регіон України, в якому історично переплелися декілька етнокультурних потоків, провідними серед яких є український, кримськотатарський та російський. Дослідження взаємодії освітніх процесів у Автономній Республіці Крим у контексті сучасного загальноукраїнського етнокультурного розвитку належить до актуальних проблем українознавства як науки, має важливе значення для вироблення зваженої етнодержавної політики. Узагальнення досвіду культурно-освітнього розвитку АР Крим в умовах відновлення та утвердження незалежності України дає змогу науково проаналізувати суперечливі явища і процеси у національно-культурному житті регіону, визначити здобутки, виділити проблеми та окреслити перспективи його інтеграції в культурний простір України. І в цьому контексті вагомим чинником є мова як «наймогутніша енергія єднання поколінь і віків, міра культури як окремої людини, так і цілого народу, гарант його політично-державного й культурно-духовного суверенітету, найголовніший пріоритет національно-державної безпеки» [9, 180].
Я. Калакура наголошує: «Мова – символ нації. Вона може сприяти її консолідації, утвердженню національної ідентичності, а може використовуватися і як знаряддя для роз’єднання і політичних маніпуляцій. Це ми спостерігаємо в Україні, де мовна ситуація штучно політизується і часто використовується в антиукраїнських цілях. Тільки звернення до історії може дати відповідь на питання: чому українська  мова – одна з найдавніших і наймелодійніших мов у світі, мова одного з найбільших народів Європи, мова, яка має конституційний статус державної, у багатьох містах сходу і півдня України, а також у Криму залишається на узбіччі комунікативного простору» [6, 176].
Саме з мовою тісно пов’язані і проблеми сучасної системи освіти Кримського півострова. Цілком закономірно, що ступінь їх наукової розробки  досить вагомий. Значними у цьому напрямі є дослідження Національного науково-дослідного інституту українознавства. За останнє десятиріччя опубліковано чимало монографій і наукових статей у журналі «Українознавство» та у «Збірнику наукових праць», які висвітлюють мовні проблеми, а також проблеми національної ідентичності, національно-етнічних груп, міжнаціональні та міжконфесійні відносини в АР Крим.
Українська мова як феномен з її ґенезою, етапами, проблемами, перспективами розвитку розглянута у працях П. Кононенка. Визначаючи роль і місце української мови в системі еволюції, вчений зазначає:  «…мова – це універсальна форма універсального світу, образ і код дійсного, всеосяжного поступу» [8, 10].
Зв’язок мови з українознавчим світоглядом громадян України розглядає С. Єрмоленко у монографії «Мова і українознавчий світогляд». Дослідниця наголошує на державотворчій функції мови: «Маємо усвідомити її роль як засобу державотворення, бо ж таки єдина мова робить населення народом – державним народом» [5, 78].
Проблема освітньо-культурних процесів у Криму кінця ХХ – початку ХХІ ст. перебуває в центрі уваги дослідників:                            П. Вольвача, В. Лукашенка, С. Кочерги. Детальний огляд питання зроблено в колективній монографії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України «Крим в етнополітичному вимірі». Цінний статистичний матеріал міститься у спецвипусках часопису «Національна безпека і оборона», зокрема в публікаціях «Крим на політичній карті України» та «АР Крим: люди, проблеми, перспективи (Суспільно-політичні, міжнаціональні та міжконфесійні відносини в Автономній Республіці Крим)».
Проблеми мовно-культурного життя етносів Криму регулярно стають предметом обговорень на науково-практичних конференціях, на яких триває пошук оптимального вирішення ситуацій, розробка пропозицій. Зокрема, у доповідях, виголошених на конференції «Кримські татари: історія і сучасність (До 50-річчя депортації кримськотатарського народу)», гостро ставилося питання реального забезпечення права кримських татар на отримання освіти рідною мовою. Водночас більшість учасників, розглядаючи сучасні проблеми, на чільне місце висували практичні питання повернення та облаштування депортованого народу в Криму....


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet