головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #1(34)
пошук по сайту
Проблеми становлення етнонаціональних ознак у добу оновлення українського суспільства ХХІ століття
Автор: Новосад Світлана
аспірантка відділу природи та психології етносу НДІУ

Проблеми становлення етнонаціональних ознак у добу оновлення українського суспільства ХХІ століття

У добу оновлення українського суспільства набуває чинності проблема становлення етнонаціональних ознак українців. Розвиток етносів супроводжується поступовою еволюцією основних психоетнічних настанов та їх психології загалом. При цьому найбільш помітних змін зазнають динамічні компоненти психології етносів – національні почуття і національні смаки. На противагу їм, статичні компоненти – національна свідомість, національний характер, національний темперамент, національні традиції та звичаї – змінюються доволі уповільнено, протягом триваліших проміжків часу. Але в історії кожного етносу існують відносно короткотривалі періоди, пов’язані із внутрішнім соціокультурним, у тому числі й суспільно-політичним, розвитком, зовнішнім впливом, катастрофічними природними явищами тощо, коли всі психоетнічні ознаки можуть зазнавати швидких і помітних змін.
Маємо вагомі підстави вважати, що саме на такому етапі свого розвитку перебуває уже близько 20 років українське суспільство, яке за цей час опинилося у принципово інших геополітичних, ідейно-політичних, соціально-економічних, культурно-інформаційних умовах. Ця обставина не може не позначитися на етнонаціональних ознаках сучасних українців. Наука зобов’язана вже сьогодні шукати прояви тих змін, які, можливо, саме зараз закладаються у психотип. А інноваційна наука, якою і є українознавство, мусить своїм прямим та опосередкованим впливом намагатися закріпити у ньому позитивні зміни й нейтралізувати негативні. Дослідження етнонаціональних ознак сучасних українців має не лише науково-пізнавальний інтерес, але й глибоке практичне значення, оскільки воно повинне стати підґрунтям розробки методичних рекомендацій для застосування у навчальному процесі та у створенні національної системи виховання й освіти загалом. Постановка і розгляд цієї проблеми у системі знань наукового українознавства є цілком закономірними [2, 131].
У науковому українознавстві з проблеми вивчення характеру, ментальності та етнонаціональних ознак українців автором виділено праці таких вчених-українознавців: В. Андрушка та В. Огірка «Етнопсихологічні риси українців» (2009); Л. Архипенко «Менталітет як чинник національної самоідентифікації народу» (2006); Т. Бевз «Українська національна вдача (менталітет) у контексті досліджень українознавства» (2006); В. Буяшенко «Національна самосвідомість українців: проблема самоідентифікації» (2005); Н. Ванделос «Якою є українська жінка на світових широтах?» (2001); М. Ващак «Особливості українського менталітету»; О. Галько «Етнічна ідентичність українців як фактор психологічного збереження етнічності» (2007); К. Грабчака «Толерантність як складова українського національного характеру (ціннісний аспект)» (2008); В. Доморослого «Українознавство та його роль у подоланні рис провінційності в українській ментальності» (2004); С. Єрмоленко «Самовизначення через рідну мову» (2005); Н. Железняка «Національна ментальність – визначальний етнічний чинник формування громадянина України» (2004); Л. Зінковської «Навіщо пізнавати самого себе?» (2002); О. Козанкевича «Роль стереотипів у національній самоідентифікації українців» (2005); М. Кононенка «Роздуми про почуття меншовартості» (2002); П. Кононенка «Шлях до глибин і вершин самопізнання та пізнання світу і життєвого вибору» (2006), «Шлях до щастя: самопізнання, закон і свобода» (2002); П. Кононенка та Т. Кононенка «Духовність українського народу. Становлення, проблеми, перспективи» (2000), «Освіта ХХІ століття: філософія родинності» (2001), «Вірити в силу духу і в свій народ» (2006); Л. Костюк «Етнічна історія як чинник функціонування ментальних настанов українців» (2008); С. Костянтинової «Мовні образи як знаки української ментальності» (2005); С. Новосад «Мова як формуючий етнопсихологічний фактор» (2006), «Розвиток творчих здібностей, самопізнання та самотворення у філософській концепції Григорія Сковороди (філософські особливості творчості українців)» (2009), «Категорія особистості в контексті українознавчих досліджень» (2009), «Актуальні проблеми філософії особистості як об’єкт українознавчої науки» (2010), «Формування особистості в умовах громадянського суспільства України ХХ – початку ХХІ ст.» (2010), «Філософське осмислення моделі особистості сучасного українця» (201...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet