головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #1(34)
пошук по сайту
Національна культура в системі українознавства: актуальність, проблематика дослідження та перспективи
Автор: Горенко-Баранівська Лариса
кандидат мистецтвознавства, ст. наук. співр. відділу культорологічних досліджень ННДІУВІ

Національна  культура  в  системі  українознавства: актуальність, проблематика дослідження та перспективи

У період національної культурної розбудови Української незалежної держави особливого значення набувають загальнокультурні фактори, які впливають на формування національної свідомості, патріотизму, гідності та об’єктивного розуміння глобальних процесів. Тому актуальність науково-дослідної роботи «Національна культура в системі українознавства» полягає у відновленні історичної справедливості й наукової об’єктивності щодо місця і ролі національної культури в контексті (системі) українознавства з урахуванням нових тенденцій її розвитку як в Україні, так і поза її межами. Одним із завдань системи українознавства є виявити та висвітлити місце і роль культури в розвитку української нації, держави та суспільства, а також того, як культура відображає і творить образ України та світового українства. Зміст українознавства як науки та навчальної дисципліни ґрунтується на засадах  української національної культури, всотуючи в себе найбільш актуальні традиції українського народу. 
Культура як продукт суспільної практики є наслідком дії поколінь і в той же час здійснює активний вплив на людей, на їх буття та свідомість, а також на процеси націо- та державотворення. Вона займає чільне місце в системі українознавства, яке директор ННДІУ професор П. Кононенко визначив так: «Українознавство – це не просто система знань; це – уроки (історичні, державно-політичні, соціально-економічні, етнонаціональні, міждержавні, культурно-мистецькі, релігійно-філософські, морально-етичні) досвіду віків; аналіз причин і характеру проблем сучасності; прогноз тенденцій і проектування шляхів майбутнього» [13, 4, 7]. Саме такий підхід щодо виконання зазначеної науково-дослідної роботи надасть можливість створити нові типи програм, посібники, підручники з питань культури, українознавства та інших напрямів, розрахованих для стаціонарного та дистанційного навчання в Україні, а також створення відповідних програм для мережі Інтернет.
          Об’єктом дослідження є українознавство як цілісна система інтегрованих знань про Україну та українство як світовий феномен. Предмет  дослідження – роль національної культури в системі українознавчих досліджень, які забезпечують пізнання, самопізнання й самотворення українського народу з метою збереження його національно-культурної самоідентифікації.
 Враховуючи історико-культурний досвід, наукові й дослідні розробки українознавців, філософів, культурологів та представників провідних сфер гуманітарної науки в Україні, плануємо обґрунтувати й визначити об’єктивну доцільність та генезис становлення національної культури як складової українознавства. Взято до уваги проект Концепції державної цільової програми інноваційного розвитку української культури на 2009–2013 роки, який перебував на розгляді Кабінету Міністрів України. У ньому спеціальні розділи присвячено висвітленню актуальних питань у цій галузі, зокрема аналізу основних причин виникнення проблем у сфері культури і мистецтва та обґрунтуванню необхідності їх розв’язання програмним методом, визначено провідну мету Програми, оптимальне вирішення проблем на основі порівняльного аналізу можливих двох варіантів, шляхи й способи розв’язання, строки виконання та ін.
Стан сфери національної культури і мистецтва на сучасному етапі їх розвитку не дає змоги задовольняти потреби культурного і духовного розвою українського суспільства початку XXI ст. Особливо це стосується ролі національної культури, культурної спадщини, сучасних індустрій (аудіо- та відеопродукції, кінематографії) у розбудові й наповненні національним продуктом інформаційно-культурного простору України, у справі виховання молодого покоління і формування національної свідомості.
Головними напрямками дослідження та призначення науково-дослідної роботи є: обґрунтувати державним, громадським структурам, науково-педагогічним працівникам, студентам, аспірантам історико-теоретичні та методологічні засади щодо розуміння місця та ролі української культури в системі українознавства, а також розвитку національно-культурних основ українського суспільства; надати теоретичні та практичні рекомендації щодо підготовки навчальних програм з української культур...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet