головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #1(34)
пошук по сайту
Український етнос у світовому часопросторі
Автор: Фігурний Юрій
кандидат історичних наук, завідуючий відділом української етнології НДІУ МОН України. Автор близько тридцяти публікацій, присвячених козацькій культурі та етнонаціональним державотворчим проблемам, зокрема двох монографій: «Історичні витоки військової культури українського козацтва», Київ, 1997 та «Історичні витоки українського лицарства», Київ, 2004.

Український етнос у світовому часопросторі

Впродовж 2007–2009 років у НДІУ МОН України під керівництвом П.Кононенка, доктора філологічних наук, професора, академіка, лауреата Міжнародної премії ім. Й.Г.Гердера,  директора ННДІУ, була успішно виконана науково-дослідна робота (НДР) «Український етнос у світовому часопросторі», яка фінансувалася за рахунок видатків загального фонду державного бюджету (номер державної реєстрації 0107U002234, категорія роботи – прикладна, фактичний обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період, 1266,818 тис. грн.).
Над її виконанням працювали такі провідні відділи, як відділ української етнології та відділ координації вітчизняних та зарубіжних центрів українознавства. Також до виконання теми були залучені наукові співробітники відділів філософських та психологічних проблем українознавства, науково-технічної інформації, інноваційних досліджень, «Мова як українознавство», природи та психології етносу, освіти та освітніх технологій, сектору порівняльних досліджень, наукової бібліотеки, Філії «Гуцульщина».
Предмет дослідження – минуле, сьогодення і майбуття українства.
Об’єкт дослідження – український етнос у цивілізаційному просторі й часі.
Мета науково-дослідної роботи – проведення фахового дослідження феномену українського етносу у світовому часопросторі.
Актуальність роботи: НДР є злободенною і важливою темою для вітчизняної науки, її опрацювання дасть змогу вченим-українознавцям осягнути, зрозуміти та проаналізувати роль і місце українців у сучасному глобалізаційному часопросторовому розвитку цивілізації.
Новизна роботи: вперше у вітчизняному українознавстві була здійснена спроба проведення фахового наукового аналізу найважливіших концепцій щодо перспектив розвитку українського етносу у світовому часопросторі.
Перелік основних завдань: здійснити аналіз сучасної науково-дослідної та навчально-методичної літератури за досліджуваною тематикою; створити джерельну та історіографічну базу з даної проблеми; обґрунтувати методологію та методику проведення даної  науково-дослідної роботи; розробити понятійно-термінологічний інструментарій з даної проблеми; розкрити значення минулого, сьогодення і майбуття українського народу як важливого чинника світової цивілізації; визначити й проаналізувати українську етнічну історію: стан проблеми та перспективи її розвитку; окреслити місце і важливу роль українознавства в контексті дослідження минулого українського народу; схарактеризувати етнічну історію українців як важливу складову системи українознавства та яскравий феномен у індоєвропейському етногенезі; зробити аналіз і синтез загальних закономірностей та особливостей розвитку українського народу на кожному історичному етапі; висвітлити значення української етнічної історії як вагомого чинника консолідації та розвитку національного соціуму та громадянського суспільства; визначити роль і місце дослідження етнічної історії українців в системі українознавства вищої та середньої школи України та забезпечити її науково-методичне вивчення у вітчизняних закладах освіти; сформувати й окреслити вплив глобалізаційних проблем на сучасні етнонацієдержавотворчі процеси в Україні та українознавстві кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Реалізація завдань роботи: головна ідея науково-дослідної роботи базується на тому положенні, що вивчення історичного минулого українського народу, аналіз його сучасного стану та перспективи розвитку є міцним підґрунтям і консолідуючим чинником Української Самостійної Соборної Держави. Саме тому вивчення українського етносу у цивілізаційному часопросторі, враховуючи здобутки і досягнення українознавства, допоможе здійснити вагомий вплив на процес національного державотворення і формування в українському соціумі засад громадянського суспільства.
Очікувані результати: створити філософсько-психологічне підґрунтя осмислення розвитку українського етносу у світовому часопросторі; виробити власну концепцію українського етногенезу та етнічної історії українського народу, створити наукову парадигму збереження  етнонаціональної ідентичності  українського  народу  в Україні і світі; забезпечити планову підготовку і тиражування часопису «Українознавство», впровадити в науково-освітній процес новітні українознавчі технології; створити етнічну концепцію розвитку українців на ...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet