головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #1(34)
пошук по сайту
Культ воїна-звіра на території України
Автор: Бондаренко Антон
аспірант відділу української етнології ННДІУ

Культ воїна-звіра на території України

Вивчення міфологічних і сакральних уявлень давньоукраїнської етнічної спільності є надзвичайно важливим. Наукове дослідження  сакрального світогляду праукраїнських і древніх українських племен дали б можливість ґрунтовніше простежити процеси генези української нації. Як зазначає директор ННДІУ академік П. Кононенко, «кожне покоління на питання: коли виник український етнос, яким був і є його зв’язок із нацією, державою та вселюдством; що він вносить у загальноосвітній розвиток цивілізації і культури – повинне знайти свою відповідь» [8, 3].
 Міфологічні світоглядні уявлення давніх українців і праукраїнських племен є малодослідженими. Наукові розробки різних аспектів цієї надзвичайно важливої теми почалися тільки після 1991 р. і є лише першим етапом ґрунтовного дослідження, оскільки накопичення матеріалу етнографічного, історичного і джерелознавчого характеру триває досі. Висновки є переважно оглядовими і попередніми, ґрунтовніші будуть зроблені під час подальших досліджень.
Ця стаття є першою ланкою реалізації дисертаційного дослідження на тему «Культ воїна-звіра в українців та інших індоєвропейських народів від найдавніших часів до кінця XVIII століття». Дисертаційне дослідження проводиться в межах держбюджетної науково-дослідної роботи «Україна і світове українство в системі українознавства. Українці у світовій цивілізації і культурі».
Ми розглянемо культ воїна-звіра на території сучасної України, зокрема його побутування серед праукраїнських племен та в давньоукраїнському суспільстві. Також прослідкуємо зв’язок із подібним культом у інших давніх індоєвропейських народів. Хронологічно дослідження охоплює великий історичний період – V ст. до н.е. до XVIII ст. н.е. Тема цієї роботи перебуває на перетині досліджень з української міфології, традицій  язичницьких вірувань та історії військової справи.
Об’єктом досліджень є духовний світ та світоглядні уявлення язичників Київської Русі і українських козаків, а предметом – власне культ воїна-звіра на території сучасної України. Мета цієї праці – проаналізувати відомості з різноманітних джерел про культ воїна-звіра, здійснити спробу систематизації цих відомостей для подальших досліджень. Завдання роботи полягає в тому, щоб проаналізувати культ воїна-звіра на території України, спираючись на історичні, лінгвістичні та етнографічні відомості.
Культ воїна-перевертня на території України є малодослідженим. Нині фактично не написано жодної монографії на цю тему. Питання культу звірів і культу воїна-звіра на українських землях висвітлювались тільки в окремих статтях у контексті досліджень наслідування українськими козаками давніх слов’янських традицій та бойового звичаю. Л. Залізняк у працях із давньої історії України та з історії українського козацтва наводив відомості про існування явища воїнів-звірів [4; 5]. Ю. Фігурний у праці «Історичні витоки українського лицарства» один із розділів присвятив традиції культу звіра в середовищі українського козацтва. Значну частину статті присвячено дослідженню зародження цієї мілітарної традиції [18]. Інші автори розглядали культ вовка і ведмедя, досліджуючи дохристиянський світогляд давніх українців. Б. Рибаков звертався до цієї теми в контексті наукових досліджень язичництва в Київській Русі [12]. Досліджуваної нами теми прямо або опосередковано стосуються також декілька статей енциклопедичного видання «Українська міфологія» під загальною редакцією В. Войтовича [16]. Культ перевертня у козаків-характерників досліджено у працях Д. Яворницького [20] і О. Апанович [1].
У наукових працях зарубіжних дослідників проаналізовано подібні військові традиції в різних індоєвропейських народів, іноді розглядається й існування культу воїна-звіра на території України. Відомий чеський дослідник П. Шафарик ще в 1-ій половині XIX ст. зазначав про існування культу воїнів-вовків у давніх слов’ян. У кінці ХІХ ст. російський історик і етнограф А. Афанасьєв детально розглянув міфологічні уявлення слов’ян про образи вовка і ведмедя [2]. До теми уявлень про вовка в системі вірувань давніх слов’ян зверталася литовська дослідниця М. Гимбутас [3]. Італійський історик Ф. Кардіні у праці «Витоки середньовічного лицарства» широко використовує різноманітні історичні джерела як античних часів, так і середньовіччя, зокрема «Слово о по...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet