головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #1(34)
пошук по сайту
Вивчення українського етносу у світовому часопросторі
Автор: Баран Володимир
провідний науковий співробітник відділу української етнології НДІУ, член-кореспондент Академії наук України, доктор історичних наук.

Вивчення українського етносу у світовому часопросторі

У кінці грудня 2009 р. вийшла друком книга завідувача відділу української етнології ННДІУ Юрія Степановича Фігурного «Український етнос у просторі й часі: українознавчі дослідження етнічних, державотворчих і націєтворчих процесів в Україні». Вона знайомить читачів із дослідженнями, присвяченими вивченню етнічних, державотворчих та націєтворчих процесів в Україні. Автор фахово аналізує розгортання у просторі й часі засадничих аспектів буття і життєдіяльності українського етносу в українознавчому вимірі. Праця підготовлена в рамках науково-дослідної роботи «Український етнос у світовому часопросторі», що фінансується за рахунок державного бюджету. Її керівником є доктор філологічних наук, професор П. Кононенко. Науково-дослідна робота виконувалася в НДІУ МОН України відповідно до напрямку планової роботи відділу української етнології, її метою є проведення фахового дослідження феномену українського етносу у світовому часопросторі. Головні завдання такі: здійснити комплексне аналітичне дослідження світоглядних, психологічних, етнічних та інноваційних чинників для вивчення та осмислення ролі українського етносу у світовому часопросторі.
Рецензована книга складається з передмови, восьми розділів, післямови, інформації про автора та про відділ української етнології ННДІУ.
У передмові зазначено, що результатом численних проведених досліджень стала низка праць, оприлюднених Ю. Фігурним, як самостійно, так і у співавторстві, на сторінках періодичних видань ННДІУ (журнал «Українознавство» і «Збірник наукових праць НДІ»), монографій, книг та брошур. У автора виникла ідея видати ці та ще не оприлюднені праці окремою книгою, долучивши до них найбільш цікаві й резонансні розробки з українознавчої проблематики. Разом з тим дослідник наголошує, що всі раніше надруковані дослідження (за 2007–2009 роки) у цьому виданні публікуються в авторській редакції, адже, на його думку, літературне й наукове редагування не завжди покращувало їх якісне і емоційне сприйняття читачами. Деякі праці за звітний період були написані Ю. Фігурним у співавторстві з іншими науковцями (див. розділ 8), але в цій книзі друкуються лише його власні дослідження (розділи монографії, рецензії та ін.).
Автор вивчає зародження, становлення, розвиток і перспективи українознавчого етносу; аналізує виконання відділом української етнології ННДІУ МОН України бюджетної теми «Український етнос у світовому часопросторі» (2007–2009); визначає актуальні проблеми дослідження української етнічної історії в українознавчому контексті; оцінює роботу відділу української етнології щодо професійного осягнення етнічної історії України та українців.
У другому розділі – «Україна – особистості» – Ю. Фігурний вивчає життя і діяльність таких визначних особистостей, як Б. Хмельницький, П. Орлик, Т. Шевченко, В. Антонович, П. Скоропадський, Є. Коновалець, О. Теліга та інших, під оглядом етнічних, державотворчих і націєтворчих процесів в Україні.
У третьому розділі – «Україна – етнонацієдержавотворчий поступ» – вчений досліджує збройну боротьбу січових стрільців за відновлення Української держави на початку ХХ ст., фахово аналізує міфи і реалії зародження, створення Української Повстанської Армії та її збройну боротьбу в ім’я Самостійної Соборної Української Держави.
У четвертому розділі – «Україна – національна освіта та виховання» –дослідник характеризує українську освіту як один із вагомих чинників вітчизняного етнонаціонального державотворення; досліджує феномен Т. Шевченка в контексті сучасних соціокультурних і освітніх процесів в Україні на початку третього тисячоліття; визначає критерії науковості концепції та методології української системи національного виховання й освіти; оприлюднює досягнення і перспективи діяльності ННДІУ з надання освітніх послуг на теренах Української держави; аналізує підготовку, проведення, підсумки та перспективи ІІІ Міжнародного учнівського конкурсу з українознавства (Київ, березень 2009 р.); осмислює значення міжнародних конгресів «Українська освіта у світовому часопросторі» як один із важливих етапів упровадження українознавства у вітчизняний освітянський простір.
У п’ятому розділі – «Україна – релігія» – науковець дуже коротко відслідковує основні етапи зародження, становлення релігійних вірувань і розвиток євангельсь...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet