головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #2(15)
пошук по сайту
Утвердження нової філософії економічної освіти як чинник інноваційного майбутнього України
Автор: Базилевич В.Д.
д.е.н., професор, завідувач кафедрою економічної теорії, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України.

Утвердження нової філософії економічної освіти як чинник інноваційного майбутнього України

Розбудова основних засад відкритого суспільства, зорієнтованого на духовно-інформаційний вектор глобальної еволюції людства, та цілеспрямована зміна пріоритетів розвитку вітчизняної економіки на шляху ринкової трансформації господарських відносин і опанування інноваційної моделі економічного зростання передбачають всебічний розвиток інтелектуального капіталу як визначальної складової національного багатства, рушійної сили суспільного поступу в новому тисячолітті.
Загальновизнано, що постіндустріальні тенденції та глобалізація економіки викликають зміну відносної цінності ресурсів, перетворюючи інтелект та інформацію на стратегічно важливі фактори зміцнення конкурентоспроможності провідних держав світу. Інноваційний вплив знань на розвиток суспільства сприяє усвідомленню економічної науки та освіти як важливих генераторів людського капіталу, дієвих стратегічних компонентів формування необхідних компетенцій сучасних фахівців у найважливіших сферах людської діяльності. Відтак виникає необхідність у перебудові суспільної свідомості, подоланні стереотипів та впровадженні принципово нового підходу до якості підготовки фахівців у галузі економічної теорії та господарської практики з урахуванням:
-  загальноцивілізаційних зрушень, пов’язаних з гуманізацією соціально-економічних перетворень, антропологічним поворотом в освіті та науці, демократизації навчального процесу на основі впровадження етичних цінностей партнерства і співробітництва;
-  нагальної необхідності підвищення якості освітньої діяльності як основи формування сучасної культури вищої школи, заснованої на новітніх технологіях навчання, здатних забезпечити цілісне сприйняття динаміки соціально-економічних змін, розвинути творчу уяву та системно-аналітичне мислення, створити атмосферу вільного виявлення власних поглядів та переконань, прагнення до самостійного наукового пошуку тощо;
-  переходу до інноваційної освіти, зорієнтованої на мобільність, свідомий вибір альтернатив, реалізацію природних творчих функцій індивідів, здатних працювати в умовах невизначеності, оперативно та безболісно адаптуватись до умов, що швидко змінюються, екстраполювати ідеї з однієї сфери в іншу на основі інтелектуально-критичного сприйняття реальності та прогнозування нових тенденцій суспільного розвитку.
Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який у 2004 р. відмітив свій 60-річний ювілей, є провідним з підготовки економістів та менеджерів вищої кваліфікації в Україні, має давні та славні традиції.
Історія розвитку та викладання економічної теорії у Київському національному університеті бере початок від заснування у жовтні 1842 р. в Імператорському університеті Святого Володимира кафедри політичної економії та статистики, яка за Статутом університету ввійшла до складу історико-філологічного відділення філософського факультету. Викладання політичної економії стало відправним пунктом розвитку економічних досліджень та урізноманітнення економічних дисциплін, які читались студентам університету.
Першим завідувачем кафедри у період з 1847 по 1850 рр. був І.В.Вернадський (1821 – 1884) – учений-енциклопедист, наукова спадщина якого пов’язана з дослідженням актуальних проблем політичної економії, статистики та історії економічної думки. Його наступником став талановитий педагог, видатний вчений, громадський діяч М.Х.Бунге (1823 – 1895) – автор визнаних наукових праць з економічної теорії, грошового обігу, фінансів, бухгалтерського обліку, економіки промисловості та торгівлі; дослідник та аналітик історії економічної думки; засновник соціологічного напряму в статистиці.
Ще за життя визнаною М.Х. Бунге заслугою стало заснування ним Київської економічної школи. Прихильниками та послідовниками вченого стали професори Київського університету: Д.І.Піхно, А.Я.Антонович, О.Д.Білімович, також українські вчені Р.М.Орженцький, М.І.Туган-Барановський, Є.Є.Слуцький, чиї дослідження сягали рівня світової науки. Викладачами політичної економії та інших тісно пов’язаних з нею економічних дисциплін ( статистики, фінансів) працювали відомі вчені Г.Д.Сидоренко, Г.М.Цехановецький, М.І.Зібер, Д.І.Піхно, А.Я.Антонович, В.Я.Желєзнов, М.П.Яснопольський, К.Г.Воблий, О.Д.Білімович, М...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet