головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Здоров’я української нації як чинник державотворення
Автор: Пиріг Любомир
академік АМН, член-кореспондент НАН України, президент Всеукраїнського лікарського товариства Світової федерації українських лікарських товариств

Здоров’я української нації як чинник державотворення

Сучасний підхід до оцінки здоров’я людини не може обминути визначення поняття “здоров’я“, даного ВООЗ: “Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб та фізичних вад“.
Ми, медики, давно усвідомили, що чисто біологічне розуміння здоров’я в людському суспільстві тісно пов’язане, насамперед, з економічною ситуацією в державі загалом, державною політикою щодо здоров’я громадян, а відтак із фінансуванням системи охорони здоров’я на засадах пріоритетності. Ми розуміємо, що кожна людина-громадянин може почувати себе здоровою духовно і фізично тільки за умов реалізації в державі принципів цивілізованого громадянського суспільства, відчуття врівноваження обов’язків і прав громадянина, за умови гарантованої державою всебічної безпеки.
Таким чином, лікар, усвідомлюючи, що головним об’єктом його професійної діяльності є фізичне здоров’я людини, не може не враховувати чинників, визначених ВООЗ. І тут уже важко розмежувати, коли лікар має більше реалізовуватися як медик в первісному розумінні, а коли як громадянин, який оцінює соціальну, морально-соціальну атмосферу в державі як тло і навіть причину фізичної патології.
Поняття “лікар-громадянин“ заслуговує окремого обговорення. Цій темі було присвячено немало наших публікацій (див. перелік літератури в кінці статті). Особливо актуальне це питання за сучасних обставин, коли ми із зміною влади, владних осіб отримали “помаранчеві“ надії на побудову цивілізованого громадянського суспільства, куди й ЛІКАРСЬКА ГРОМАДА зробить належний внесок.
Перш ніж перейти до оцінки стану фізичного здоров’я наших громадян, оцінимо соціальний і духовний потенціал, який нам залишила попередня влада і який є складовою здоров’я.
За даними широкого соціологічного опитування (Ю.Саєнко), серед усіх цінностей найвище (92%) населенням оцінюється здоров’я. Оцінка культури і духовності (29%), патріотизму (2%) як складових соціальної психології набагато нижча. При цьому стан здоров’я на «відмінно» або «добре» у 1994 році оцінили 21%, а у 2002 році – 19% опитаних. Люди збагнули, що не Чорнобиль є основним фактором погіршення здоров’я (1994 р. – 41%, 2002 р. – 29%). Важко говорити про можливості підтримки належного стану здоров’я, якщо 6% населення вважають себе злиденними, а 67% – бідними.
Чи могли бути надії на поліпшення ситуації в суспільстві, якщо основним чинником впливу на цю ситуацію 34 – 38% опитаних вважали мафію і злочинний світ. Чи можуть сприяти поліпшенню становища державні службовці (29 – 24%), міліція, служба безпеки (8 – 15%) вважали набагато менше респондентів. Значення ролі інтелігенції в цьому бачили лише 16 – 17% опитаних. 56 – 65 % опитаних вважали високопосадовців міністерств і відомств, Адміністрації Президента, депутатів у 2002 році найзліснішими порушниками законів. Кому ж довіряти? Сім’ї, родичам – вважали майже всі (94%), друзям, колегам – 52%. До астрологів у 16% населення було більше довір’я, ніж до Президента, міліції, суду (13%), Верховної Ради (7%). Соціальна ситуація, суспільно-моральна атмосфера була такою, що 73% людей відчували страх перед безробіттям, 71% перед підвищенням цін, 65% перед невиплатою зарплат і пенсій, а 51% навіть боялися голоду.
Ось коротко про те, як у нашій державі забезпечувалося “духовне і соціальне благополуччя“. Відповідними були умови й для збереження фізичного здоров’я, тотальне погіршення якого за останнє десятиліття призвело до виникнення демографічної кризи в Україні.
“Демографічна криза – це поєднання депопуляції з погіршенням якісних характеристик населення. Вона є результатом таких змін суспільного життя і, насамперед, системи суспільного виробництва, коли порушується узгоджене функціонування і розвиток його компонентів, сфер, частин, внаслідок чого руйнується системна властивість соціального механізму – здатність до самовідтворення суб’єкта суспільного життя в необхідній якості і кількості“. (В.С.Стешенко).
Пояснювати демографічну кризу в країні виключно станом здоров’я населення, системою охорони здоров’я необачно. Безперечно, головну роль відіграє економічна ситуація в державі. Але, з іншого боку, не менше значення має державно-урядове ставлення до проблеми з реалізацією законодавчо утвердженого положення про пріоритетність охорони здоров’я...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet