головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #2(15)
пошук по сайту
Роль земських установ у проведенні столипінської аграрної реформи на Правобережній Україні (1906 – 1914 рр.)
Автор: Власюк Ігор
в. о. доцента кафедри всесвітньої історії Державного університету імені Івана Франка, м.Житомир.

Роль земських установ у проведенні столипінської аграрної реформи на Правобережній Україні (1906 – 1914 рр.)

Роль земських установ у проведенні столипінської аграрної реформи на Правобережній Україні ( 1906 – 1914 рр.) недостатньо досліджена в історичній літературі, не зважаючи на значну кількість наукових праць з реалізації цієї реформи у даному регіоні. Тому є необхідність звернутися до економічної діяльності земств, проаналізувавши при цьому джерела та історіографію проблеми.
Значний інтерес викликають, насамперед, опубліковані джерела, серед яких необхідно назвати огляди Волинської, Київської та Подільської губерній за 1906 – 1914 рр., що містять важливий фактичний матеріал щодо агрономічних заходів земств та землевпорядних комісій (створення прокатних станцій сільгоспмашин та знарядь, сільгоспскладів тощо), діяльності земських черепичних майстерень та ін. З іншого боку, статистична інформація цих оглядів потребує критичного аналізу у порівнянні її з архівними джерелами та різними статистичними збірниками. Хід агрономічних заходів у названому регіоні (зокрема, організація показових полів, заходи з поліпшення тваринництва, розповсюдження сільськогосподарських знань) доповнюють дані із "Справочных сведений о деятельности земств по сельскому хозяйству (по данным на 1911 год)" (Пг., 1914). Важливі дані про об'єми земської торгівлі залізом та сільгоспмашинами і знаряддями на Правобережжі у 1912 р. містить збірник статистичних даних "Земская торговля железом и с. – х. машинами и орудиями в 1901 – 1912 гг."(Х., 1913). Періодичними виданнями, що висвітлювали на своїх сторінках діяльність земств у галузі агрономії, промисловості, торгівлі та її результати, були: “Известия Главного Управления Землеустройства и Земледелия”; “Ежегодник Главного Управления Землеустройства и Земледелия по департаменту земледелия”; “Земское дело”; “Хуторянин”; “Киевская земская газета”; “Известия Волынского губернского земства” тощо.
Економічна діяльність земств досліджувалась у працях дореволюційних і радянських істориків, присвячених діяльності земств, розвитку сільського господарства, промисловості і торгівлі цього періоду. У дореволюційній історіографії необхідно виділити працю Б.Б.Веселовського, який детально проаналізував, зокрема, господарську діяльність земств, їхні бюджети [3]. Розглядаючи проблему створення синдикатів у російській промисловості, Л.Б.Кафенгауз підкреслює зростання цін на покрівельне залізо у 1906 –  1908 рр.; вважає, що об'єднання земств по закупівлі заліза ставило своїм завданням здешевлення його, а не боротьбу з синдикатами [17]. І.А.Прилежаєв аналізує діяльність Київського товариства західних земств; показує динаміку обсягів виробництва сільгоспмашин та знарядь в губерніях Правобережжя, забезпеченість селян різними видами сільгосптехніки [25]. Г.Циперович, досліджуючи процеси утворення та розвитку синдикатів і трестів у дореволюційній Росії, зокрема, акцентує увагу на такій галузі промисловості, як металообробна; висвітлює боротьбу земств проти підвищення монополіями цін на залізо, причини виникнення синдикату у сільгоспмашинобудуванні [33]. В монографії Б.А.Кругляка досліджується, зокрема, торговельна діяльність кооперативів та земств, яка, на думку автора, нерідко приносила позитивні результати [19]. Лещенко М.Н. і Сесак І.В. вважають, що земські установи у своїй агрономічній діяльності не змогли досягти значних результатів [19]. Серед праць радянських істориків, присвячених столипінській аграрній реформі, що висвітлювали окремі аспекти даної проблеми, можна виділити монографії І.І.Литвинова, С.М.Дубровського, Л.І.Гайдай [21; 13; 5].
 Дослідник політичної діяльності земств, японський історик М.Кімітака стверджує, що їх роль була значною у взаємовідносинах з державними установами, особливо у період Першої світової війни, що сприяло збільшенню їх повноважень і навіть захисту ними місцевої економіки [15, 36].
Важливе значення в роки столипiнської аграрної реформи мало надання агрономічної допомоги селянським господарствам з боку земських управ та землевпорядних комiсiй. До компетенції земств входили господарчі питання на місцевому рiвнi, встановлені ще вiд часів реформи 1864 р. У Київській, Волинській та Подільській губерніях до 1911 р., де функції земств виконували губернські управи у справах земського господарства. Щодо землевпо...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet