головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Освітній етносоціальний проект «Школа гірського сільського господарства на Гуцульщині»
Автор: Зеленчук Іван
Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Філії "Гуцульщина" НДІУ (смт. Верховина).
Освітній етносоціальний проект «Школа гірського сільського господарства на Гуцульщині»

В умовах сільських населених пунктів Гуцульщини, розташованих на гірських територіях, модернізація системи загальної середньої освіти, що нині відбувається в Україні, має специфічні регіональні особливості. У цій статті ми розглянемо проблему аграрної освіти учнів ЗНЗ Гуцульського регіону України. Для її розв’язання нами був розроблений освітній етносоціальний проект «Школа гірського сільського господарства на Гуцульщині», який ґрунтується на українознавчих дослідженнях науковців Національного науково-дослідного інституту українознавства та матеріалах українознавчих експедицій, здійснених Філією «Гуцульщина» ННДІУ в Гуцульському регіоні України протягом 2005–2010 років [1, 2]. Цей проект тематично пов’язаний з актуальною проблемою оновлення змісту освіти і технологій навчання у гірських сільських ЗНЗ Гуцульщини.
Результати експедиційних опитувань частини випускників шкіл Гуцульського регіону про корисність отриманої ними шкільної освіти можна тезово узагальнити такою відповіддю: «На жаль, у школі нас вчили не того, що потрібно в житті, й не тими методами…». Автори критичних висловлювань, зважаючи на власний життєвий досвід, відзначили два суттєві недоліки сучасної шкільної освіти в їхньому регіоні: перший – великий розрив між теоретичними знаннями, одержаними в школі, і тими практичними завданнями, що потрібно вирішувати у повсякденному житті; другий – вкрай низька ефективність значної частини застарілих, схоластичних шкільних методів навчання.
Щоб подолати перший із зазначених недоліків, потрібно суттєво реформувати регіональний компонент змісту освіти в Україні. Одним із можливих підходів щодо практичного вирішення цієї проблеми і є розроблений нами освітній етносоціальний проект «Школа гірського сільського господарства на Гуцульщині».

Необхідність початкової гірської сільськогосподарської освіти гуцулів

Проблема збереження української етнокультурної та історичної спадщини є особливо актуальною для Гуцульського регіону України. Її соціально-економічні та екологічні аспекти тісно пов’язані з життям, побутом і працею гуцулів – однією з етнографічних груп українців, що населяють високогірну частину Українських Карпат. Географічне розташування центральної частини Гуцульщини – історико-етнографічного регіону Українських Карпат – навколо найвисокогірнішого в Україні Чорногірського хребта та складні природно-кліматичні умови цього гірського масиву зумовлюють цілу низку специфічних етнокультурних, етноекономічних і етноекологічних особливостей життєдіяльності гуцулів [3].
Більшість гуцулів, які займаються сільським господарством на гірських землях, що є їхньою приватною власністю, має загальну середню освіту, але не має початкової професійної сільськогосподарської освіти. У своїй господарській діяльності вони використовують знання, здобуті в загальноосвітній школі, а також послуговуються «колгоспним» досвідом, отриманим під час праці в колишніх колективних господарствах. Ліквідація колгоспів і передача землі у приватну власність принципово змінили організацію праці карпатських горян: більшість населення Гуцульщини залишилася сам на сам із гірською землею та всіма супутніми практичними сільськогосподарськими проблемами.
Як засвідчила багаторічна практика, «шкільно-колгоспних» знань і досвіду недостатньо для ефективної праці в особистому селянському господарстві. На Гуцульщині ним займаються переважно на аматорському рівні, внаслідок чого занепадає тваринництво (особливо вівчарство) і традиційне для гуцулів полонинське господарство.
У навчальних програмах загальноосвітніх шкіл Гуцульщини не передбачено вивчення специфічних особливостей господарювання в гірських умовах Карпат. Випускники не мають елементарних знань у потрібній для повсякденного життя виробничій сфері – веденні гірського сільського господарства.
Отже, проблема ведення сільського господарства в гірських природно-кліматичних умовах, що має важливе етносоціальне, етноекономічне, етнокультурне та етноекологічне значення і є складовою загальної проблеми природокористування Українських Карпат, належно не відображається в регіональному змісті загальної середньої освіти України.
Наші українознавчі експедиційні дослі...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet