головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #4(37)
пошук по сайту
Модернізація психолого-педагогічної підтримки навчально-виховного процесу за допомогою інтернет-технологій
Автор: Таровська Олена
науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ.
Модернізація психолого-педагогічної підтримки навчально-виховного процесу за допомогою інтернет-технологій

Концепція розвитку психологічної служби освіти України на період до 2012 р. орієнтована на посилення ролі й значимості психологічної складової освітнього процесу. Актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу зумовлена, в першу чергу, новими соціальними вимогами розвитку освіти України. Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього середовища, працівники психологічної служби системи освіти допомагають створити умови, які мають сприяти розвитку індивідуальності кожної дитини, збереженню її здоров’я, формуванню в неї готовності до самостійного життя в суспільстві.
Основною метою системи психологічного й соціального забезпечення освіти є підвищення якості й забезпечення доступності послуг у сфері психології і соціальної роботи. Але реалізація практичних заходів, спрямованих на розбудову психологічної служби, може бути ефективною не лише за умови залучення до спільної роботи фахівців (соціальних працівників, психологів та соціальних педагогів), а й за умови використання сучасних Інтернет-технологій. Початок XXI ст. ознаменувався переходом на нові технології, коли на зміну вже звичному Інтернету з його web-послугами йде всесвітня Grid-мережа як засіб сумісного використання обчислювальних потужностей та баз даних. Швидке розповсюдження новітніх технологій призводить до відповідних соціальних наслідків: створюється основа для утворення глобальних співтовариств, що об’єднуються навколо спільних інтересів і завдань, інтенсифікується інтеграція кожної окремо взятої країни у світове співтовариство. Динаміка розвитку суспільства, швидке проникнення новітніх інформаційних технологій у різні галузі діяльності людини не дозволяють освітній галузі залишатися осторонь цього процесу.
У даній статті ми маємо за мету розглянути шляхи застосування сучасних Інтернет-технологій для модернізації психологічної та методичної підтримки навчально-виховного процесу в закордонних українських навчальних закладах.
Національним науково-дослідним інститутом українознавства, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти та Міжнародною українською школою у 2010 р. був започаткований науково-педагогічний проект «Освітнє середовище закордонних українських навчальних закладів». Особливості проекту полягають у тому, що освітнє середовище в ньому розглядається як втілення певного типу знання; сукупність як об’єктивних зовнішніх умов, факторів, соціальних об’єктів, необхідних для успішного функціонування освіти, так і суб’єктивних складових – таких, як настрій, налаштування на роботу, відпочинок, усамітнення чи спілкування, стан здоров’я тощо кожного з учасників навчально-виховного процесу. Загалом, це ціла система різноманітних впливів і умов формування особистості, а також можливостей для її розвитку, які містяться як у соціальному і просторово-предметному оточенні, так і у внутрішньому стані готовності до змін.
Отже, цей науковий проект передбачає створення такого освітнього інформаційного середовища для закордонних українських навчальних закладів (далі – ЗУНЗ), яке відповідатиме потребам усіх учасників навчально-виховного процесу та вимогам часу. Серед очікуваних результатів реалізації втілення Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 р. – запровадження нових моделей діяльності психологічної служби на основі сучасних досягнень вітчизняної і світової психолого-педагогічної науки, а також розробка та запровадження інноваційних моделей діяльності психологічної служби. При вивченні потреб учителів, учнів та їхніх батьків щодо проблем, які виникають під час навчання в закордонних українських навчальних закладах країни перебування, було виявлено необхідність у психолого-педагогічній підтримці всіх учасників навчально-виховного процесу. Але як забезпечити таку підтримку, враховуючи територіальну віддаленість навчальних закладів, особливості навчального процесу в них, недостатню кількість учнів для відкриття ставки психолога чи соціального педагога згідно з чинним законодавством тощо? Ці та багато інших питань постали перед розробниками проекту. Допоміг досвід використання можливостей сучасних інформаційних техн...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet