головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #1(18)
пошук по сайту
Загальна характеристика складу новітніх англіцизмів в українській мові
Автор: Дьолог Ольга
кандидат філологічних наук, доцент ХНТУСГ (Харків)

Загальна характеристика складу новітніх англіцизмів в українській мові

 Кінець ХХ – початок ХХI ст. став часом неймовірного розширення політичних, економічних та культурних зв’язків України з іноземними (у першу чергу – з англомовними) країнами. Це спричинило посилення надходження в українську мову чужомовної лексики. Особливо зросла кількість запозичених англіцизмів для найменування нових явищ, наявних в англомовній світовій практиці, і які з’явилися у мові у зв’язку з  політичними та економічними реформами.
       Складні процеси в сучасній українській мові, пов’язані з інтенсивним припливом запозичень (переважно з англійської мови), закономірно отримують неоднозначні оцінки україністів: з одного боку, дослідники відзначають певне збагачення мови, наближення за допомогою асимільованих іншомовних запозичень до світових досягнень у суспільно-політичній, економічній, управлінській, торговельній тощо сферах, з іншого – перевантаження й засмічення рідної мови чужими лексемами, до того ж,  часто за наявності українських відповідників.
 Вивченню проблем іншомовних  запозичень  присвятили чимало праць вітчизняні та іноземні дослідники (Б. Ажнюк, О. Ахманова, В Виноградов, Ю. Жлуктенко, О. Муромцева, О.Пономарів, І. Огієнко, В.Самійленко, С. Семчинський, Д. Шмельов, L. Bloomfield,  E. Haugen, A. Martinet, U. Weinreich та інші).
 В останнє десятиріччя вивчення запозичень англіцизмів в українському мовленні  активізувалося (Ю. Безрукава, О. Бершов, О. Махньова, А. Наумовець, С. Федорець тощо). Найчастіше воно стосується термінологічної лексики. Втім, складні лексико-семантичні процеси, що відбуваються в лексичній системі української мови внаслідок мовних контактів, вимагають докладних досліджень.
 У даній статті зроблено спробу дати загальну характеристику найрізноманітніших англіцизмів, які з’явилися в українському мовленні протягом останнього десятиліття.
 Україномовна періодика, радіо, телебачення подають велику кількість англіцизмів для дослідження. Англіцизми також широко представлені у словниках, що з’явилися останнім часом (“Словник іншомовних слів” С.М. Морозова та Л.М. Шкарапути, 2000: “Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові” О.М. Сліпушко, 1999 р.: “Російсько-український словник іноземних слів” Т.П. Мартиняк, 1999 р.). Якщо не брати до уваги фахову термінологічну лексику, то у популярному вжитку англіцизми зустрічаються у найрізноманітніших тематичних групах: економіка, банківська справа, фінанси, кіно, телебачення, музика, розваги, комп’ютерна техніка та технологія, спорт, побутова техніка, сервіс, політика, страви та напої, тварини, медицина, одяг, тканини, канцелярське приладдя, офісна техніка, назви осіб. Численні новітні англійські запозичення, які тематично співвідносяться з економікою, банківською справою і фінансами, зумовлені великими змінами в цих сферах життя і впровадженням ринкової економіки в Україні, а з нею і виникненням потреби в найменуванні нових явищ, які вже мають інтернаціональні (переважно на ґрунті англійської мови) назви (наприклад, компанія, аудит, лізинг, кріейтор тощо).
 Сфера культури й розваг (кіно, телебачення, відео тощо) теж піддалася великим змінам і запозичила багато явиш, предметів,  понять з цих галузей, дуже розвинутих на Заході (переважно в США). Разом з явищами, предметами та поняттями запозичуються і їхні чужомовні назви (англіцизми) як такі, що переважно не мають еквівалентів в українській мові (наприклад, блокбастер, хіт-парад, трилер, серіал, ток-шоу, сиквел, римейк, хепі-енд, овертайм, кліп тощо).
 Чимало запозичень належить до тематичної групи “комп’ютерна техніка і технологія”. Це можна пояснити також запозиченнями реалій у позамовній сфері – у галузі комп’ютерної техніки, інформатики й інформаційних технологій, всесвітньої мережі Інтернет тощо. Це відбувається у зв’язку з відсутністю більшості  відповідників в українській мові (сервер, дискета, сайт, ноутбук, тонер, трафік, Інтернет, чип, онлайн, джойстик, хакер, провайдер, веб-сайт тощо). Чимало спортивних англіцизмів стали традиційними в українській мові (баскетбол, волейбол, бокс, ринг, серфінг тощо). І нині спостерігаємо постійне їх кількісне зростання. Запозичення спричинене розширенням міжнародних, у тому числі...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet