головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #2(43)
пошук по сайту
Відображення в польській та російській історіографіях соціально-економічного розвитку України в умовах незалежності
Автор: Вичівський Павло
аспірант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Відображення в польській та російській історіографіях соціально-економічного розвитку України в умовах незалежності

Відновлення державної незалежності України – визначальна подія в історії українського народу, знакова проблема історичної науки. В той же час ця проблема включає в себе й цілу низку інших, не менш вагомих питань, одним з яких є соціально-економічний розвиток України в умовах незалежності. Поряд з вітчизняними істориками помітну зацікавленість до цієї проблеми виявляють також історики Республіки Польща та Російської Федерації. В обох державах за минуле двадцятиріччя побачила світ низка узагальнюючих та монографічних праць, автори яких висвітлюють різні аспекти соціально-економічного розвитку України. Аналіз напрацювань істориків сусідніх країн, їх історіографічне порівняння є актуальною проблемою української історіографії та українознавства загалом, яка досі не була предметом самостійного дослідження.
Польські та російські історики, аналізуючи трансформаційні процеси в незалежній Україні, значну увагу приділяють її соціально-економічному розвитку. Спеціальних досліджень, присвячених цій тематиці, і в польській, і в російській історіографіях порівняно небагато, однак вони дістали досить широке висвітлення в загальних працях з історії України. Мета статті полягає в тому, щоб  порівняти підходи польських та російських істориків до з’ясування  характеру та змісту економічних реформ в Україні, оцінки їх ефективності, трактування кризових явищ і наростання соціального напруження в суспільстві.
Історіографічний аналіз досліджень сучасних польських та російських науковців проблем, пов’язаних із соціально-економічним розвитком незалежної України, засвідчує як деякі подібні підходи, так і істотні відмінності. Зокрема, російські дослідники висвітлення соціально-економічного розвитку України розпочинають з характеристики стартових умов, які склалися на час відновлення її державної незалежності. За словами Д.Катая, перші роки незалежності України виявилися важкими для її економіки. Близько 80% промисловості України було безпосередньо прив’язано до промисловості республік колишнього СРСР, головним чином Росії. Значна частина розміщеного в Україні виробництва відрізнялася надмірною енергоємністю та існувала тільки завдяки цінам, що субсидувалися на енергоресурси. Незважаючи на проблеми, Україна в перші роки незалежності під впливом політичних чинників фактично зробила ставку на розрив економічних зв’язків із Росією і переорієнтацію своєї економіки на Захід. Подібна політика, яка, мовляв, не спиралася на альтернативну систему зовнішньоекономічних зв’язків, завдала сильного удару по українській економіці [3, 19–22].
На думку С.Сидоренка, в результаті безвідповідального вибору (проголошення незалежності) населенням України відбулася економічна розруха держави. Ставши незалежною державою, Україна виявилася не лише не здатною проводити будь-які серйозні реформи, але навіть не в змозі налагодити повноцінне державне життя. За десять років «незалежності» (автор бере в лапки. – П.В.) Україна, за його словами, фактично повернулася до стану «дикого поля». Він робить висновок, що існування України як незалежної держави не може не впливати найзгубнішим чином на всі сфери життя цього краю. Тому для того, щоб економічне життя повернулося в нормальне русло, Україні потрібно передусім прагнути до єдності з Росією [9, 122–168].
О.Сапожніков також зауважив, що глибока економічна криза 1990-х років в Україні стала наслідком розпаду СРСР. Навіть після деякого піднесення економіки, що тривало з перервами декілька років, реальний ВВП країни в 2006 р. склав лише 59,7% від рівня 1990 р. Спад економіки України значною мірою був спричинений внутрішніми проблемами, недосконалістю структури економіки, а також високою енергоємністю української промисловості. Разом з тим автор наголошує й на тому, що є чимало факторів, які можуть сприяти швидкому економічному зміцненню Української держави, а саме: географічне положення України, розвинена система трубопроводів, оскільки близько 80% експорту російського газу проходить територією України. О. Сапожніков робить висновок, що реформування економіки України неможливе без реформування її енергетичного комплексу [11, 6–16].
Проголошення незалежності Ук...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet