головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #2(43)
пошук по сайту
Образ Дніпра у світовій культурі: античність і середньовіччя
Автор: Крисаченко Валентин
доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу геополітики та геостратегії НДІУ
Образ Дніпра у світовій культурі: античність і середньовіччя

Дніпро – феномен українського світу: він є чимось набагато більшим, ніж просто рухом води під дією сили земного тяжіння у нею ж прокладеному річищі. Ця ріка є цінністю не лише природною, але й культурною, з нею пов’язано як повсякденне життя декількох десятків мільйонів громадян України, так і величезний шар духовної культури: легенди, казки, пісні тощо. На Дніпрі, зрештою, виріс Київ, столиця нашої держави, на його берегах викохувалися запорізькі січі – осередки вольності та демократії у важкі часи минулих століть. Тому, зрозуміло, тема Дніпра хвилює багатьох учених, письменників, політиків, екологів, просто залюблених у свою землю людей.
Є, однак, такий зріз бачення Дніпра, котрий не часто прослідковується в літературі, а саме: бачення цього феномену людьми далеких часів. Тому доречним буде звернення до оригінальних джерел старовини, у котрих тою чи іншою мірою заторкується тема Дніпра.
Таких джерел є чимало. Виявляється, що про Дніпро писали – багато й охоче – ще мудреці Еллади (Геродот, Арістотель, Теофраст та ін.), Риму (Вергілій, Юніан Юстин, Гален, Пліній Старший та ін.), Візантії (імператори Маврикій Стратег, Констянтин Багрянородний, Анна Комніна, Леонтій Диякон та ін.), представники інших країн (Ісландії, Германії, Англії). Осягнення їх допоможе зрозуміти наші витоки (в прямому і переносному сенсі), перебіг подій в стародавню добу історії України.
Метою наукового дослідження є виявити коло джерел, у яких розкривається тема Дніпра; простежити еволюцію назви ріки з античних часів до доби середньовіччя та Нового часу; окреслити природні умови, особливості флори та фауни басейну Дніпра; розкрити економічне значення ріки в контексті міжнародних відносин, особливо у зв’язку з транспортними функціями, котрі вона виконувала; дослідити можливі світоглядні та соціокультурні впливи феномену Дніпра на світову культуру. У сукупності відповідні аспекти покликані більш повно окреслити складну і неоднозначну проблему органічної належності теренів давньої (та й новітньої) України до лона центрів світової цивілізації.
Виконання поставленої мети уможливлюється, попри відсутність спеціальних праць, ґрунтовними дослідженнями, присвяченими старожитній добі в історії України. Насамперед слід згадати про унікальний корпус текстів, укладений наприкінці ХІХ ст. відомим російським ученим В.Латишевим, а саме «Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе», в яких зібрані  оригінальні тексти майже тисячі античних авторів, котрі так чи інакше торкалися теми північно-східного Причорномор’я. До цієї теми зверталося і багато  інших  дослідників, іноземних  та   вітчизняних, зокрема О. Білецький, А. Васильєв, М. Грушевський, Г. Дистуніс, С. Жебелєв, Д. Каллістов, Т. Коструба, В. Матузова, А. Пігулевська, Д. Редер, М. Стасюлевич, А. Стороженко, І. Чичуров, Д. Яворницький та ін., що дає можливість спиратися на твердий фундамент солідних висновків. Протягом останніх двох десятиліть з’явилася друком низка джерелознавчих праць, у яких міститься аналітика і давні тексти з історії України, включаючи і такий організовуючий феномен, як Дніпро [17, 18, 19, 20].
Назва ріки
Нинішня назва ріки – Дніпро – є усталеною як в Україні, так і в світі, хоча, звичайно, існують відмінності в написанні імені ріки в різних писемно-культурних традиціях. Однак у минулі часи існували й інші назви, причому деякі з них утримувалися сотні, навіть тисячі років.
Чи не найповажнішою у віковому вимірі назвою є ім’я «Борисфен». Ця назва ріки зустрічається в «Історії» Геродота, трактаті Арістотеля «Про справедливість», творі Теофраста «Про води», «Посібнику з географії» Клавдія Птолемея, «Землеписі» Помпонія Мели, «Історії» Амміана Марцелія, «Периплі» (землеписі) Маркіана Гераклійського та багатьох інших джерелах. У Стародавній Греції це була найуживаніша назва для Дніпра, і через її культурні впливи вона увійшла до культури багатьох народів і часів.
Про те, який зміст вкладали давні автори в назву «Борисфен», можна дізнатися, звернувшись до своєрідних тлумачних словників старовини. Так, наприклад, Стефан Візантійський, історик часів імператора Юстиніана, розтлумачує: «Борисфен – місто і ріка Понту біля Меотій...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet