головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #2(43)
пошук по сайту
Субкультура готів в Україні та її основні світоглядні цінності
Автор: Кухар Вікторія
старший лаборант відділу української етнології ННДІУ
Субкультура готів в Україні та її основні світоглядні цінності

Приблизно у середині 80-х років ХХ ст. в Україні з’явився і зараз набуває широкого розповсюдження термін «субкультура», який став досить популярним в основному серед молоді. Складовою субкультури є молодіжна субкультура, яка визначається як культура молодого покоління, що має спільний стиль життя, поведінку, групові норми, цінності тощо і виникає у зв’язку з певними потребами людей, які прагнуть самоутвердитися і заявити про себе. Однією з найпопулярніших молодіжних субкультур є субкультура готів, яка утворилася наприкінці 70-х років ХХ ст. на хвилі пост-панка. В Україні «готи» з’явилися на початку 90-х і наразі їх більше тисячі. Вони захоплюються темною стороною життя, але вбачають у ньому красу, романтику і таємничість. Тому актуальність заявленої проблематики полягає в комплексному й раціональному дослідженні поняття субкультури готів (готична субкультура), аби краще розуміти це явище і виявити причину зацікавленості молоді у ньому.
Новизна дослідження – спроба охарактеризувати і з’ясувати сутність поняття «готична субкультура», його важливість і визначальне значення для української молоді.
Це дослідження реалізується в межах виконання науково-дослідної роботи, що фінансується з державного бюджету, «Україна і світове українство в системі українознавства. Українці в світовій цивілізації і культурі», керівником якої є професор П. Кононенко. Воно виконується в ННДІУВІ відповідно до напряму планової роботи відділу української етнології.
Мета дослідження полягає в об’єктивному аналізі феномену готичної субкультури та її місця в культурі суспільства.
Вивчення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 1) з’ясувати історію виникнення і поширення поняття готичної субкультури; 2) розглянути характерні риси представників субкультури готів; 3) дослідити, які важливі для себе цінності знаходить молодь у готичній субкультурі; 4) виявити специфічні особливості готів в Україні.
Об’єктом дослідження є сучасні українські молодіжні субкультури кінця ХХ – початку ХХІ ст., їхні уподобання та ментальність; предметом – субкультура готів як особливий феномен у контексті світоглядних духовних цінностей, що сформувалися в Україні в середині 90-х років ХХ ст. і розвиваються в Третьому тисячолітті.
Протягом останніх років з’явилося чимало досліджень про субкультуру готів. Зокрема, це явище вивчали С. Лєвікова, М. Шимановський, Н. Корпач, С. Мичко, М. Клопотенко та ін. В основному весь теоретичний матеріал, який характеризує поняття готичної субкультури, представлений в інтернет-джерелах, але серед всієї цієї маси дуже мало праць наукового характеру. Хоча є сайти, такі як «Готиковедение», де зроблений ґрунтовний аналіз і розглядаються цікаві факти специфічної субкультури готів, проте виклад матеріалу іноді є досить суб’єтивним і часто в довільній формі. Багато статей написані соціологами, психологами, культурологами, рідко – істориками, а часом і аматорами, які навіть не намагаються вникнути у суть поняття. Тому, враховуючи всі ці моменти, важливо використовувати науковий (виважений) підхід до характеристики і аналізу явища готичної субкультури.
Молодь завжди займала важливе і визначальне місце в суспільстві. Відповідно, і культура містить молодіжний компонент. Наприкінці ХХ ст. на базі поняття «культура» з’явився новий термін – «субкультура». Поняття «субкультура» виникло і увійшло в обіг недавно й одразу стало досить популярним як серед молоді, так і науковців. Однією серед найвідоміших і найпоширеніших молодіжних неформальних субкультур є готична субкультура. Чому саме готична? Аби це з’ясувати, насамперед потрібно визначити поняття «гот» і «готичний», оскільки в історії Європи ці терміни окреслюють хоча й віддалені, але відомі явища, що ускладнює будь-які асоціації та ступінь їх правильності. За даними Вікіпедії: «Готи – германський народ II–IX століть, до VIII ст. відігравав значну роль в історії Європи. Це були германські племена, мабуть, скандинавського походження, що говорили на східногерманській готській мові. У перші століття нашої ери вони пройшли шлях із Швеції до Чорного моря і річці Дунай, досягнувши самих аванпостів Римської імперії» [4]; «готика – період у розвитку середньовічного мистецтва на територі...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet