головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #2(43)
пошук по сайту
Аналіз результатів опитування студентської молоді щодо рівня сформованості громадянської та політичної свідомості
Автор: Довбня Ольга
кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства та гуманітарної освіти Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ)
Аналіз результатів опитування студентської молоді щодо рівня сформованості громадянської та політичної свідомості

У складних умовах становлення української державності важливим предметом наукового аналізу є проблема формування політичної та громадянської свідомості. Успішний розвиток державотворчих процесів у сучасній Україні залежить від гармонізації суспільно-політичного життя та громадської злагоди. Саме на вирішення цих завдань і спрямований процес формування політичної та громадянської свідомості. Тому обрана тема є актуальною.
Щодо розробки проблеми науковці та освітяни у своїх дослідженнях зосередилися на пошуках оптимальних методик формування політичної та громадянської свідомості [1]. Запропоноване дослідження проведене у рамках держбюджетної теми кафедри «Формування гуманітарного середовища технічного ВНЗ у світлі Національної доктрини освіти» (номер державної реєстрації: ДК – 01 – 2010) і має прикладний характер.
З метою дослідження рівня сформованості політичної та громадянської свідомості було проведено опитування студентів шляхом анкетування. В опитуванні взяли участь 102 респонденти. До вибірки потрапили виключно студенти п’ятого курсу (вікова категорія – 21 – 22 роки). Вибір саме цієї вікової категорії респондентів пояснюється тим, що вони прослухали дисципліни гуманітарного циклу («Історія України», «Українська та зарубіжна культура», «Політологія», «Соціологія», «Філософія», «Правознавство», «Психологія»). Структура та зміст дисциплін, передбачені програмою методи їх вивчення дали можливість майбутнім інженерам та економістам не тільки засвоїти потрібний обсяг науково-теоретичних знань, а й допомогли у формуванні цілісного сприйняття процесу функціонування українського суспільства на різних етапах його розвитку, у набутті норм свідомої суспільно-політичної поведінки, в усвідомленні свого місця в навколишньому світі, в усвідомленні значення своєї майбутньої праці та можливих шляхів для її вдосконалення. У результаті отримані знання, сформовані уміння та навички респондентів дають змогу виявити особистісні конструкти студентської молоді, якими вона користується під час аналізу ознак власної громадянськості, громадянськості співвітчизників, громадянського суспільства в Україні.
Характеристика дослідження. В опитуванні взяли участь студенти двох факультетів: економіко-гуманітарного (ЕГФ) та автоматизації й інформаційних технологій (ФАМІТ) Донбаської державної машинобудівної академії (ДДМА). До першої підвибірки потрапили 49 осіб, до другої – 53 особи. Більшість респондентів є вихідцями з Донецької області, тому виявлена загальна тенденція може мати певні варіювання, пов’язані зі специфікою регіону проживання та майбутнім фахом представників конкретної підвибірки.
Мета опитування:
– дослідження рівня сформованості громадянської та політичної свідомості у студентської молоді;
– виявлення особистісних конструктів, якими студентська молодь користується під час аналізу ознак власної громадянськості.
Передбачається, що інформація, отримана  в ході анкетування, виступатиме як вихідні дані щодо виявлення рівня сформованості політичної та громадянської свідомості.
Анкети складалися з урахуванням основних критеріїв формування громадянської та політичної свідомості:
– громадянськість особистості (світоглядна і психологічна характеристика особистості, що визначає її обов’язок і відповідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною);
– соціально-політична компетентність (політична, правова й економічна освіченість, яку складають моральна, політична та правова культура, почуття власної гідності, внутрішньої свободи і водночас вболівання за суспільні ідеали, за пріоритети держави, благо свого народу та його дружні взаємини у світовому співтоваристві).
Проаналізуємо тенденції, які виявилися найбільш характерними. В анкетах було використано 10 питань, деякі з них запозичені з анкет соціологічних досліджень Центру Разумкова.
1. Чим для Вас є Україна? (Див. PDF)

Більшість опитаних (56 % респондентів) визнали, що Україна для них є Батьківщиною, 31 % – місцем проживання та відповідно 13 % – не змогли відповісти на поставлене питання. Значний відрив спостерігається між тими, хто вважає Україну своєю Батьківщиною, і тими, хто вважає її лише місцем...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet