головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #2(43)
пошук по сайту
Конкурс підручників: Ad fonts
Автор: Пономаренко Ангеліна
кандидат філологічних наук, завідувач відділу української філології ННДІУВІ
Конкурс підручників: Ad fonts

Виконання науково-дослідної теми «Історія в українознавчому контенті навчально-методичних комплектів з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів» (науковий керівник чл.-кор. НАНУ С. Єрмоленко) передбачає не лише комплексний аналіз текстів підручників та інших складників навчально-методичних комплектів згідно з визначеними критеріями, а й формування цілісного уявлення про сучасний підручникотворчий процес з урахуванням ретроспектив та перспектив. Це стає можливим лише за умови ретельної роботи з першоджерелами, окремі з яких через об’єктивні історичні обставини ще не ввійшли до активного наукового обігу.
На книжково-ілюстративній виставці «Українська книга у фондах БАН» (Бібліотека Російської академії наук, м. Санкт-Петербург) експонуються видання, описані в друкованому каталозі «Украинская книга в фондах БАН: украинские издания 1917–1919 гг. в Славянском фонде Библиотеки Российской академии наук» [6]. Каталог охоплює українські книги, періодичні видання та календарі, що вийшли друком у 1917–1919 рр. і були придбані для БАН весною 1919 р. у Києві співробітником Слов’янського відділення Альфредом Людвіговичем Бемом. Під час роботи з українознавчим контентом виставки було виявлено видання «Рецензії на шкільні підручники, які розглянуті в спеціяльних комісіях при Міністерстві освіти по 1 липня 1918 р. з додатком проспектів шкільних підручників ріжних видавництв» [6, 32–33] (Тут і далі під час цитування книги «Рецензії на шкільні підручники, які розглянуті в спеціяльних комісіях при Міністерстві освіти по 1 липня 1918 р. з додатком проспектів шкільних підручників ріжних видавництв» зберігаємо правопис оригіналу, зокрема, звертаємо увагу на непослідовність вживання великої літери у назвах.) [1], що становить значний науковий інтерес в контексті історії українського підручникотворення. У бібліографічному описі книги в каталозі зазначено: «Экз. дефектный. Экземпляр возвращен из спецхрана» [6, 33]. Отже, як зазначає О. Волкова, після 1930 р. «Рецензії..» було вилучено до «спецхрану»,  з 1990 р. Бібліотека Російської академії наук веде роботу щодо опису і повернення в фонд цієї літератури [6, 5]. Комплексний пошук у каталогах та базах даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) [5] не дав змоги виявити бібліографічний запис про згадану вище книгу. Припускаємо, що її немає у фондах НБУВ, але це питання буде вивчено додатково.
У статті зупинимося на аналізі блоку інформації, присвяченого проведенню у 1918 р. конкурсу підручників з української мови, а також зробимо спробу провести деякі паралелі з особливостями організації сучасних конкурсів рукописів підручників для загальноосвітніх навчальних закладів. З цією метою залучаємо до аналізу проект «Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», запропонований для громадського обговорення на сайті Інституту інноваційних технологій та змісту освіти.
Вплив відновлення національної державності України (1917–1922) на розвиток українознавства детально проаналізовано в однойменному розділі навчального посібника «Історія українознавства» [3, 231–254]. Підрозділ «Українознавча робота в періоди Гетьманату, Директорії, перших років УСРР» (автор В. Солдатенко) виразно окреслює історичне тло становлення української національної школи у 1918 р. Історико-книгознавчий аналіз тогочасного розвитку видавничої справи в Україні здійснено у статті О. Васильківської, А. Шумілової [7], також зроблено загальний огляд видання підручників (автори, назви, видавництва, тиражі), зокрема, побіжно згадано і про конкурс підручників, оголошений «видавничим відділом Міністерства народної освіти» у 1918 р., але аналізоване нами першоджерело [1] не розглядається. До питання історії створення підручників з української мови неодноразово зверталися і науковці ННДІУВІ, про що свідчать публікації у часописі «Українознавство» та інших фахових виданнях (Див., наприклад, праці С. Єрмоленко, В. Великожон, В. Шляхової, О. Білоус-Копкової та ін.), у відділі мови ННДІУВІ було підготовано посібник «Історія створення підручників з української мови від давнини до 80-х років ХХ століття» [4], третій розділ якого присвячено розвитку українського під...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet