головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #2(43)
пошук по сайту
«Науковий інструментарій українознавця» – важливий доробок ННДІУВІ в галузі теорії українознавства
Автор: Чирков Олег
науковий співробітник відділу української етнології НДІУ.
«Науковий інструментарій українознавця» – важливий доробок ННДІУВІ в галузі теорії українознавства

У травні 2012 р. вийшов друком «Науковий інструментарій українознавця» [1]. Презентація видання відбулася 31 травня, у день відкриття «Днів науки – 2012», в Національному науково-дослідному інституті українознавства та всесвітньої історії.
У важливому для розвитку українознавства понятійно-термінологічному довіднику представлено статті 38 авторів, половина з яких нині працює у ННДІУВІ. Значна частина авторів працювала в Інституті раніше у різний час. Серед авторів – д.філол.н., проф., директор ННДІУВІ П. Кононенко, д.і.н., проф. Т. Бевз, д.і.н., проф. В. Борисенко, д.і.н., проф. О. Гомотюк, к.мист., с.н.с. Л. Горенко, к.і.н. М. Железняк, д.і.н., проф. О. Картунов, д.і.н., проф. М. Панчук, д.і.н., проф. А. Пономарьов, д.і.н., проф. Ю. Римаренко, д.і.н., проф. О. Семашко, член-кор. НАН України, д.і.н., проф. В. Солдатенко, к.і.н. Ю. Фігурний, к.політ.н. М. Ходаківський, директор «Філії Гуцульщина» ННДІУВІ П. Шкрібляк, д.геогр.н., проф. Б. Яценко.
У наукове наповнення довідника найбільший внесок зробили співробітники відділу історико-правових та теоретико-методологічних проблем українознавства: к.і.н., доц., завідувач відділу Л. Токар (науковий редактор, керівник авторського колективу) є автором 26 і співавтором 2 статей, д.і.н., проф. Я. Калакура є автором 18 статей, н.с. С. Губський, к.і.н. І. Краснодемська, м.н.с. В. Лазарєва, м.н.с. А. Санченко, к.і.н. Д. Толочко є авторами ще понад 20 статей довідника.
Працю рецензували д.і.н., проф. О.Рубльов та д.філос.н., проф. В.Крисаченко, рекомендувала до друку вчена рада Інституту.
Довідник набув поліграфічного втілення завдяки злагодженій роботі співробітників інших відділів. Літературне редагування довідника виконала О. Твердохліб, коректуру – І. Краснодемська, комп’ютерну верстку та оригінал-макет – О. Мельниченко, дизайн обкладинки – Ю. Сіренко. Організаційне та технічне забезпечення видання здійснили О. Мельниченко та Ю. Фігурний.
Довідник «Науковий інструментарій українознавця» складається з передмови, двох розділів, що містять 115 авторських статей (розташованих за абеткою у кожному розділі), та «Змісту». Стаття довідника зазвичай містить визначення й тлумачення певного поняття та невеликий тематичний бібліографічний список праць.
Перший розділ – «У галузі історії та теорії науки» – вміщує 30 статей, у чверті з них подано теоретичні аспекти саме українознавства: «Зміст та структура українознавства», «Історіографія українознавства», «Історіософія українознавства», «Концентри українознавства», «Періодизація українознавства», «Теорія українознавства», «Українознавство».
Другий розділ – «У галузі методології та методики українознавчої науки» – вміщує 85 статей, у частині з яких представлено різні теоретичні аспекти українознавства, а також важливі для українознавства поняття суспільних наук. Серед українознавчих питань розглянуто такі: «Бібліографія українознавства», «Джерела українознавства», «Диференціація й інтеграція в українознавстві», «Етнонаціональне і загальнолюдське в українознавстві», «Закономірності українознавства», «Інтегративність українознавства», «Концепція українознавства», «Культура в українознавстві», «Мета і завдання українознавства», «Методи українознавчих досліджень», «Методологія українознавства», «Об’єкт і предмет українознавства», «Принципи українознавства», «Проблема і тема в українознавстві», «Соціологія українознавства», «Українознавчі центри», «Функції українознавства» тощо.
Виданню довідника передувала 20-річна робота наукового колективу ННДІУВІ в галузі теорії і практики українознавства. Засади методологічного інструментарію українознавця в журналі «Українознавство» висвітлював Я. Калакура (Калакура Я. Взаємовпливи методологічного інструментарію українознавства та всесвітньої історії // Українознавство. – 2011. – №4. – С. 148–154; http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=2536; Наукова проблема і тема в українознавстві // Українознавство. – 2012. – №1. – С.44–49; http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=2582), який визначив методологічний інструментарій українознавця як «комплекс методологічних принципів (правил) дослідницьких методів наукового пізнання та допоміжних або спеціальних з...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet