головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2013   Число: #2(47)
пошук по сайту
Українці в канадських преріях
Автор: Ігнатенко Ірина
кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В Україні досить добре відомо, що таке канадська діаспора – найчисленніша після Росії українська спільнота за межами батьківщини. Однак це знання більш теоретичне, ніж практичне, оскільки в нашій країні досі не існує задовільної інформації про те, якою насправді є українська спільнота в Канаді, яка її історія і що її відрізняє від діаспорних утворень в інших кра­ї­нах. Це не значить, що в Україні взагалі немає наукових публікацій із вказаної теми. Є, однак їх­ня кількість пропорційно надто мала, щоб висвітлити тему українсько-канадської спільноти в повному об’ємі.
Дякуючи канадському досвіду Марини Гримич, наукова та позанаукова громадськість має змогу долучитися до вивчення багатої спадщини українців у Канаді. Низка її публікацій дає можливість уявити їхній піонерський досвід, специфіку імміграційної культури, теоретичні і практичні аспекти побутування народної культури в Канаді, а також методику збирання і обробки польових матеріалів в умовах діаспори.
Проект, за який взялася цього разу дослідни­ця, а саме видання українсько-канадської фо­льк­лорно-етнографічної спадщини у збирацькій та науковій діяльності Р.-Б. Климаша, є унікальним з кількох причин. По-перше, це єдине на сього­д­ні різножанрове видання першоджерел з україн­ської народної культури в Канаді (подаються в додатках), зібраних у польових умовах патріархом (за визначенням Марини Гримич) українсько-канадської фольклористики Робертом-Богданом Климашем. Широкій громадськості в Україні відомі емігрантські пісні з Канади про культуру в усьому її жанровому багатоманітті, – такого ще не було. Вперше у науковому виданні подається іммігрантський гумор, народні оповідання про піонерське життя тощо.
По-друге, ця книга – безцінний довідковий ресурс, у якому зібрано: а) докладну бібліографію праць не лише Р.-Б. Климаша, а й із теоретичних та практичних питань побутування фольклору в Північній Америці, б) дискографію української музики в Канаді (уперше!).
По-третє, і головне, «Українська культура в канадських преріях» – праця, яка вже стала класичною в Канаді. Практично з неї і починається вивчення культурного спадку українців у цій країні. Написана як докторська дисертація видатного канадського дослідника, вона містить належним чином класифікований і проаналізований матеріал.
Знаменно, що над українським виданням кни­ги Р.-Б. Климаша працювала професійна ко­манда: це і сам автор – один із найкращих спеціалістів з українського фольклору доктор Р.-Б. Климаш, упорядник та перекладач – Світлана Кухаренко, родом з Донеччини, яка стала в Канаді провідним спеціалістом з української народної культури, здобувши ступінь доктора, науковий редактор – доктор історичних наук Марина Гримич, професор Роман Єринюк, відомий у Канаді дослідник українських церков.
Книга складається з основної частини – нау­ко­вого дослідження Р.-Б.Климаша; додатків – зразки українського фольклору в Канаді, польо­ві записи автора (інтерв’ю), бібліографія, дискографія, список респондентів; передмови автора до українського видання, а також передмови упорядника та перекладача; двох дослідницьких статей Світлани Кухаренко про життєвий шлях видатного канадського дослідника, а також статті Марини Гримич про науковий доробок дослідника (представлена як післяслово наукового редактора).
Можна відзначити високу якість перекладу і видавничої культури. Видання ілюстроване чудовими старими фотографіями, які створюють відповідний настрій і допомагають зрозуміти специфіку і різнобарв’я українсько-канадської народної культури як спадщини першої та другої аграрних хвиль імміграції до Канади.
Видання, здійснене під науковою опікою двох інституцій – Національного науково-дос­лі­д­ного інституту українознавства та всесвітньої історії (директор – академік П. Кононенко) та Цент­ру українсько-канадських студій університету Манітоба у Вінніпезі (директор – професор Р.Єринюк), – є зразком українсько-канадської співпраці в науковій галузі....


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet