Підсумки міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих учених – 2010

16 – 17 грудня 2010 р. у Національному науково-дослідному інституті українознавства МОН України відбувся ІІ Міжнародний конкурс з українознавства для студентів та молодих учених.
Конкурс передбачав два етапи:
I етап – заочний – до 8 листопада 2010 р.: підготовка науково-дослідної роботи з проблематики конкурсу. До розгляду приймалися оригінальні дослідження, здійснені на основі наукової українознавчої методології за одним із таких напрямів:
І. УКРАЇНОЗНАВЧА УРБАНІСТИКА (мовна картина сучасного українського міста; екологія українського міста і передмість; сучасне етнокультурне урбаністичне середовище України; історичні пам’ятки у духовій сфері українського міста; Україна в урбаністичному мистецтві).
ІІ. ІНДУСТРІАЛЬНА УКРАЇНА В УКРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ.
ІІІ. ІНДУСТРІАЛЬНА vs СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА УКРАЇНА: АЛЬТЕРНАТИВИ ДИЛЕМИ.
II етап – очний – 16 – 17 грудня 2010 р., м. Київ: захист попередньо прорецензованої науково-дослідної роботи, Інтернет-олімпіади з українознавства та української мови, українознавчі майстер-класи за різними напрямами.
На конкурс було подано 31 науково-дослідну роботу. За результатами рецензування науково-дослідних робіт на очний тур конкурсу запрошено 27 учасників:
Ахмедову Юлію Нодіржонівну (м. Кіровоград. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка). Мовна ситуація молодіжного середовища Кіровограда.
Біт-Давід Мар’яну Едуардівну (м. Черкаси. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). Інтегративний підхід до формування українознавчого світогляду п’ятикласників.
Бондаренко Марину Петрівну (м. Київ. Національний науково-дослідний інститут українознавства). Площі України в містах Курітіба та Прудентополіс (штат Парана, Бразилія) як пам’ятки містобудування.
Будаєву Анну Олексіївну (м. Первомайськ. Первомайський інститут Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова). До проблеми вивчення молодіжних субкультур (на прикладі неформальних організацій м. Первомайська).
Висоцьку Тетяну Вікторівну (м. Кривий Ріг. Криворізький державний педагогічний університет). Урбаністичний спосіб життя у творах української літератури другої половини ХІХ століття.
Гавриленко Ларису Леонідівну (м. Кривий Ріг. Криворізький державний педагогічний університет). Історичні пам’ятки у духовній сфері українського міста (на прикладі м. Кривий Ріг).
Гонтар Ірину Михайлівну (м. Київ. Київський національний університет технологій та дизайну). Історико-культурна спадщина та духовність українського міста.
Градець Ольгу Олексіївну (м. Донецьк. Державний університет інформатики і штучного інтелекту). Етно-релігійна мімікрія національних меншин Донецької області.
Данилко Діану Іванівну (м. Київ. Київський національний університет технологій та дизайну). Вплив залізничного транспорту на примагістральні екосистеми в Україні.
Казаматову Лілію Ігорівну (м. Київ. Київський національний університет технологій та дизайну). Розвиток української культури у ХХ столітті.
Канцедал Сергій Сергійович (м. Харків. Харківська державна академія дизайну та мистецтв). Образ міста в серії «Для тих, хто не був в органній залі» Романа Мініна.
Климчук Альону Володимирівну (м. Умань. Уманський національний університет садівництва). Танці весняного циклу Уманщини.
Козир Ірину Іванівну (АРК, м. Сімферополь. Таврійський гуманітарно-екологічний інститут). Сучасне етнокультурне урбаністичне середовище України.
Кривенкову Руслану Юріївну (м. Ужгород. Закарпатський державний університет). Проблема формування національної свідомості закарпатських українців.
Кухар Вікторію Віталіївну (м. Київ. Національний науково-дослідний інститут українознавства). Вивчення язичницьких вірувань прадавніх українців у контексті українознавства.
Лоцман Руслану Олександрівну (м. Київ. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова). Українознавчі засади професійної підготовки виконавців народної пісні в умовах сучасного міста.
Нечепу Марію Василівну (м. Київ. Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України). Культурна дипломатія України в арабському світі.
Нікітіну Зорину Ігорівну (м. Київ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Чуттєво-моральні підстави формування української національної ідентичності.
Обченка Олександра Миколайовича (м. Київ. Національний науково-дослідний інститут українознавства). Архітектурні пам’ятки як складова частина українського світу малого слобожанського міста (на основі матеріалів м. Зміїв Харківської області).
Осадчу Олександру Анатоліївну (м. Харків. Харківська державна академія дизайну та мистецтв). Сюжетно-тематична специфіка арт-практики харківських художників стріт-арту.
Скрипник Олену Анатоліївну (м. Київ. Національний університет «Києво-Могилянська академія»). Самопізнання і самотворення українського народу в творчості В Внниченка.
Слободян Лілію Олександрівну (м. Київ. Національний науково-дослідний інститут українознавства). Концепт голоду в романах Василя Барки «Жовтий князь», Уласа Самчука «Марія», Тодося Осьмачки «Ротонда душогубців».
Сцібана Олександра Євгеновича (м. Київ. Національний науково-дослідний інститут українознавства). Психо-екологічні виміри міського простору як предмет українознавчих студій.
Тєвікову Ольгу Валентинівну (м. Полтава. Полтавський технічний національний університет ім. Ю. Кондратюка). Матеріально-побутові реалії життя міського населення УРСР в умовах хрущовської «відлиги» (1953-1964 роки).
Томащука Дениса Сергійовича (м. Київ. Київський національний університет технологій та дизайну). Історично-культурна спадщина Вінниці в духовній історії міста.
Шевкопляс Тетяну Анатоліївну (м. Київ. Національний науково-дослідний інститут українознавства). Українознавчий аналіз топонімічних назв Чернігівського Задесення.
Штефирцу Орину Андріївну (м. Луганськ. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля). Пам’ятник великому Кобзареві в Луганську.

Переможцями ІІ Міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих учених стали:

Кривенкова Руслана Юріївна, магістрантка другого року навчання факультету міжнародних відносин Закарпатського державного університету (м. Ужгород) – 1 місце;

Лоцман Руслана Олександрівна, аспірантка першого року навчання інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ) – 2 місце;

Біт-Давід Мар’яна Едуардівна, студентка шостого курсу ННІ української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси) – 3 місце;

Климчук Альона Володимирівна, студентка другого курсу  факультету менеджменту Уманського національного університету садівництва (м. Умань) – 3 місце.

Переможцями Інтернет-олімпіади з українознавства стали:

Сцібан Олександр Євгенович, аспірант першого року навчання Національного науково-дослідного інституту українознавства (м. Київ) – 1 місце;
Висоцька Тетяна Вікторівна, магістрантка факультету української філології Криворізького державного педагогічного університету (м. Кривий Ріг) – 2 місце;

Скрипник Олена Анатоліївна, магістрантка першогого року навчання магістерської програми спеціальності політологія Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ) – 3 місце;

Переможцями Інтернет-олімпіади з української мови стали:

Висоцька Тетяна Вікторівна, магістрантка факультету української філології Криворізького державного педагогічного університету (м. Кривий Ріг) – 1 місце;

Кривенкова Руслана Юріївна, магістрантка другого року навчання факультету міжнародних відносин Закарпатського державного університету (м. Ужгород) – 2 місце;

Нікітіна Зорина Ігорівна, магістрантка першого року навчання філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) – 3 місце;

Сцібан Олександр Євгенович, аспірант першого року навчання Національного науково-дослідного інституту українознавства (м. Київ) – 3 місце;

Слободян Лілія Олександрівна, аспірантка першого року навчання Національного науково-дослідного інституту українознавства (м. Київ) – 3 місце.

Зведена таблиця регіонального розподілу учасників МСК-2010  (Див. PDF)